UZ SĀKUMU :: DISKUSIJAS :: SLUDINĀJUMI :: UZDOD JAUTĀJUMU

Privātmāju būvniecība :  Building.Lv Forums

pirmās grupas būves
Autors: Dainis12 (83.241.7.---)
Datums: 07/08/2023 12:27

Labdien!
Vēlējos precizēt vai būvējot vienstāvu koka karkasu dzīvojamo ēku man ir nepieciešams būvprojekts, vai varu pats būvēt?
No likuma ir izņemts ārā punkts par rūpnieciski ražotu ēku, tad teorētiski tagad varu pats būvēt dzīvojamo ēku līdz 60m2, tikai ar paša iesniegtu paskaidrojuma rakstu?

2.1. pirmās grupas ēkas:
2.1.1. vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā mazēkas;
2.1.2. transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu līdz 20 kV un apbūves laukumu līdz 60 m2;

Paldies.

Re: pirmās grupas būves
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 08/08/2023 08:49

Projektēšana:
12. Šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētajos gadījumos būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai pirmās grupas dzīvojamai ēkai vai tās daļai, pirmās grupas vai otrās grupas palīgēkai vai lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai, kuras parametri (stāvu skaits, apbūves laukums, būvtilpums) nepārsniedz šo noteikumu 107.1. apakšpunktā minētos parametrus.
6.1. paskaidrojuma raksts (1. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 7.2 punktā minētajos gadījumos;
7.2 Paskaidrojuma rakstu izmanto, ja paredzēta:
7.2 1. pirmās grupas ēkas vai otrās grupas palīgēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot šo noteikumu 7.1 punktā minēto gadījumu;
7.2 2. pirmās, otrās vai trešās grupas sezonas ēkas jauna būvniecība vai novietošana, izņemot šo noteikumu 7. punktā minēto gadījumu;
7.2 3. pirmās grupas ēkas vai tās daļas restaurācija;
7.2 4. pirmās grupas ēkas vai tās daļas pārbūve, nepārsniedzot vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos apjoma rādītājus pirmajai grupai, izņemot šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto gadījumu;
7.2 5. otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšana, izņemot šo noteikumu 7.1 punktā minēto gadījumu;
7.2 6. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas atjaunošana, izņemot šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto gadījumu;
7.2 7. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņa bez pārbūves;
7.2 8. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršota pārbūve, izņemot šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minēto gadījumu;
7.2 9. pirmās, otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas konservācija.

Būvēšana:
107. Būvētājam būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā, ja:

107.1. būvētājs savām vajadzībām būvē, novieto, pārbūvē, atjauno, konservē vai nojauc pirmās grupas ēku vai tās daļu vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamo ēku vai tās daļu un palīgēkas, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas, kas nav augstāks par diviem stāviem un kuru apbūves laukums nav lielāks par 400 m2 un būvtilpums – par 2000 m3;

107.2. būvētājs savām vajadzībām veic vienkāršotu atjaunošanu vai vienkāršotu pārbūvi, izņemot minētos būvdarbus publiskā ēkā vai publiskās ēkas daļā (telpu grupā);

107.3. būvētājs savai pirmās grupas ēkai vai tās daļai vai otrās grupas viena dzīvokļa dzīvojamai ēkai vai tās daļai un palīgēkām, kā arī lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai veic atjaunošanu.

Re: pirmās grupas būves
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 08/08/2023 08:53

Tā kā šī vietne neatļauj detalizētu teksta formatēšanu, pievērst uzmanību, ka vieninieki un divnieki pamatā ir rakstīti kā kāpinātāji matemātikas formulās, nevis kā te atainoti vienā rindā. Būvnoteikumos sastopami gan vieni, gan otri, nepieredzējušam var radīt grūtības saprast, kas ir kas.

Re: pirmās grupas būves
Autors: JohnOak (77.219.5.---)
Datums: 02/10/2023 21:45

Jtdesign visu pareizi uzrakstija, tikai, bez vieglās valodas.

Līdz 60m2 apbūves laukumam var būvēt dzivojamo māju, pats īpašuma īpašnieks iesniedzot paskaidrojuma rakstu + būves vizualizāciju + fasādes ar izmēriem + būves novietojumu uz zemesgabala + telpu plāns. Visi dokumenti jāiesniedz BIS sistēmā. Izskatīšanas termiņš 10 darba dienas.

Bet, no būvvaldes var būt papildus prasības, kas ļoti paildzina laiku līdz var uzsākt būvdarbus - nepieciešamība iesniegt elektrības, ūdensapgādes projektus, ceļu izbūves un ceļu pieslēgumu projektus, un dažādus citus saskaņojumus.

Būvēt drīkst pats, un var piesaistīt būvniecības darbos radiniekues līdz 3. radniecības pakāpei, bez vajadzības slēgt darba līgumu.

Pats esmu jau gandrīz ticis cauri ar divu pirmās grupu dzivojamo māju saskaņošanu, pierīgas būvvaldē.

Re: pirmās grupas būves
Autors: MazāsMājasBūvētājs (89.221.122.---)
Datums: 03/10/2023 21:29

To: JohnOak
Sveiki!
Vai, sniedzot dokumentus BISā 1.grupas ēkai, jums bija sagatavots topgrāfiskais uzmērījuma plāns?
Tādu mums prasa būvvalde, lai gan neliela mājiņa paredzēta bez elektrības pieslēguma sadales tīklam, pagaidām bez ūdens urbuma.
BISā vienā no soļiem var iezīmēt kartē mājas atrašanās vietu zemes gabalā, plus vēl iezīmējām kartē, norādot mājas attālumu no zemes robežas, bet pie būvniecības lietas arhitekts raksta, ka nepieciešams iesniegt topogrāfisko uzmērījumu.
Izurbos cauri likumiem, noteikumiem, neatrodu tādu prasību.
Vai būvvalde var prasīt, nepamatojoties uz normatīvajiem aktiem?
Diemžēl saruna ar arhitektu nevedas, jo telefonsarunas laikā dikti uzvelkās, sāk kliegt un pārtrauc sarunu. Uz e-pastiem būvvalde/vadītājs neatbild.

Re: pirmās grupas būves
Autors: Aldiss (80.89.78.---)
Datums: 03/10/2023 23:37

MazāsMājasBūvētājs rakstīja:
-------------------------------------------------------
> To: JohnOak
> Sveiki!
> Vai, sniedzot dokumentus BISā 1.grupas ēkai, jums
> bija sagatavots topgrāfiskais uzmērījuma plāns?
> Tādu mums prasa būvvalde, lai gan neliela mājiņa
> paredzēta bez elektrības pieslēguma sadales
> tīklam, pagaidām bez ūdens urbuma.
> BISā vienā no soļiem var iezīmēt kartē mājas
> atrašanās vietu zemes gabalā, plus vēl iezīmējām
> kartē, norādot mājas attālumu no zemes robežas,
> bet pie būvniecības lietas arhitekts raksta, ka
> nepieciešams iesniegt topogrāfisko uzmērījumu.
> Izurbos cauri likumiem, noteikumiem, neatrodu tādu
> prasību.
> Vai būvvalde var prasīt, nepamatojoties uz
> normatīvajiem aktiem?
> Diemžēl saruna ar arhitektu nevedas, jo
> telefonsarunas laikā dikti uzvelkās, sāk kliegt un
> pārtrauc sarunu. Uz e-pastiem būvvalde/vadītājs
> neatbild.

Ar arhitektiem, kuri kliedz un pārtrauc sarunu nevajag sadarboties.
Sniedz dokumentus BIS, ja būs trūkumi, novērsīsi.
Un nesauc būvi bez elektrības, ūdens un kanalizācijas par māju, bet gan par šķūni, darbnīcu vai klēti. Būs
vienkāršāk.

Re: pirmās grupas būves
Autors: MazāsMājasBūvētājs (89.221.122.---)
Datums: 03/10/2023 23:48

Paldies par komentāru.
Būvvaldē jau viss iesniegts.
Kliedz uz mani arhitekte, kura kā reiz strādā būvvaldē un skata manu lietu. Tieši pēc tam, kad palūdzu, lai pamato savu prasību pēc topogrāfiskā uzmērijuma ar normatīvajiem aktiem, no būvvaldes klusums jau vairāk kā mēnesi.
Tāpēc jau prasu padomu, vai pasūtīt topogrāfiju un tērēt vairāk naudas mazam projektam, vai tomēr cīnīties par taisnību?!

Re: pirmās grupas būves
Autors: Atdiss (77.39.161.---)
Datums: 04/10/2023 07:07

Būvvaldei ir pienākums likumā noteikto dienu laikā izskatīt pieteikumu un pieņemt lēmumu - atteikt vai akceptēt.. Abi divi lēmumi ir administratīvi akti, kurus var pārsūdzēt , bet vai to vajag darīt, tas ir cits jautājums....

Jebkura ierēdņa prasība ir pamatojama ir likumu,ministru kabineta noteikumiem vai pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Gan jau ierēdnim ir kaut kas padomā, kādēļ uzskata, ka nepieciešama topogrāfija - varbūt pa tuvu kaimiņa ēkām no ugunsdrošības viedokļa (10 metri), varbūt šķiet, ka neesi iev;erojis svētās būvlaides, elektrotīklu vai grāvju aizsargjoslas. Iespējams, tavai iecerei ir pazīmes, ka tā ir 2.kaegorijas būve (piemēram paredzēta bīstama iekārta - krāsns) - ja jau to sauc par mājiņu, nevis palīgēku.

Re: pirmās grupas būves
Autors: knagis (80.89.78.---)
Datums: 04/10/2023 07:27

Taisi vien to topogrāfiju. To tāpat vajadzēs, kad nodosi ekspluatācijā, uztaisi tagad un beigās tikai iezīmēt ēku būs lētāk.

Būvvaldei ir pienākums sniegt atbildi cik tur nedēļu laikā, bet tam vajag pareizi noformēt savu iesniegumu - sūti elektroniski parakstītu uz domi, lai tur sekretāre reģistrē lietvedībā un tad viņiem nebūs variantu neatbildēt.

Bet nu kasīties ar būvvaldi kaut kādu ekstra papīru dēļ nav vērts. Mazums, atradīsies, ka sēta tev 10cm pa tuvu ceļam, mājas fasāde neatbilst projektam utt.

Re: pirmās grupas būves
Autors: jtdesign (83.243.94.---)
Datums: 04/10/2023 10:57

Topogrāfija projektēšanai un topogrāfiskais izpilduzmērījums nodošanai ir divi dažādi dokumenti. Pirmais mērniekam jāsaskaņo ar n-tajām iestādēm (tas prasa laiku), otrajā to nevajag, bet ēkai jābūt jau uzbūvētai, ar labiekārtojumu un ārējiem inženiertīkliem.

Bez Būvniecības likuma, VBN, ĒBN un daudzajiem LBN ir arī vietējie apbūves noteikumi. Kā arī iedibinājusies būvvalžu prakse konkrētā administratīvajā teritorijā (neviens normatīvs nav nevainojams). Ja ir resurss (zināšanas, nauda, laiks), var un drīkst cīnīties.

Re: pirmās grupas būves
Autors: PikkO (78.84.193.---)
Datums: 04/10/2023 15:49

to mmb
23.2. ja paredzēta jauna būvniecība vai novietošana, papildus pievieno:
23.2.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri;

ierēdne īsti nesaprot kas ir kas un jauc gurķi ar pi...pi
kur dabūt situācijas plānu ???
Tev pie zemes dokumentiem jābūt zemes robezu plānam, apgrūtinājumu plānam un arī situācijas plānam
.nem to plānu, kur nepārprotami ir uzrakstīts situācijas plāns un ar roku iezīmē savu būdu norādot attālumus līdz robežām ...
normatīvu prasības būs izpildītas ... lai ierēdne pierāda pretējo
visa komunikācija tikai rakstiski ... slovo k delu neprishjosh

Re: pirmās grupas būves
Autors: PikkO (78.84.193.---)
Datums: 04/10/2023 15:53

ir būvvaldes kuras liek "=" zīmi starp robežu plānu un situācijas plānu un ir būvvaldes, kuras tā nedomā :-)

Re: pirmās grupas būves
Autors: knagis (80.89.78.---)
Datums: 04/10/2023 16:34

Man viens no pirmās grupas pieteikumiem izgāja cauri ar satelītkartē iezīmētu atrašanās vietu, attālumus gan prasīja sarakstīt līdz visiem iespējamiem objektiem. Bet nu katra būvvalde jau domā savādāk.

Re: pirmās grupas būves
Autors: MazāsMājasBūvētājs (89.221.122.---)
Datums: 04/10/2023 19:32

knagis rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Man viens no pirmās grupas pieteikumiem izgāja
> cauri ar satelītkartē iezīmētu atrašanās vietu,
> attālumus gan prasīja sarakstīt līdz visiem
> iespējamiem objektiem. Bet nu katra būvvalde jau
> domā savādāk.

Paldies. Vai variet pateikt, kura būvvalde? Lai zinām labos piemērus.

Žēl, ka ir jānonāk pie atziņas, ka "ekstra papīru dēļ nav vērts kasīties ar būvvaldi"
Sanāk, ka mēs visi tolerējam ierēdņu nekompetenci, patvaļu un neprasām no viņiem atbildību, akceptējam, ka katrai būvvaldei var būt savas interpretācijas utt. un rullējam tik uz priekšu.
Viņi tomēr saņem algu no nodokļu maksātājiem un pēc būtības strādā sabiedrības, iedzīvotāju labā.

Tas tā .. pārdomas..

Re: pirmās grupas būves
Autors: JohnOak (77.219.7.---)
Datums: 05/10/2023 07:32

MazāsMājasBūvētājs rakstīja:
-------------------------------------------------------
> To: JohnOak
> Sveiki!
> Vai, sniedzot dokumentus BISā 1.grupas ēkai, jums
> bija sagatavots topgrāfiskais uzmērījuma plāns?
> Tādu mums prasa būvvalde, lai gan neliela mājiņa
> paredzēta bez elektrības pieslēguma sadales
> tīklam, pagaidām bez ūdens urbuma.
> BISā vienā no soļiem var iezīmēt kartē mājas
> atrašanās vietu zemes gabalā, plus vēl iezīmējām
> kartē, norādot mājas attālumu no zemes robežas,
> bet pie būvniecības lietas arhitekts raksta, ka
> nepieciešams iesniegt topogrāfisko uzmērījumu.
> Izurbos cauri likumiem, noteikumiem, neatrodu tādu
> prasību.
> Vai būvvalde var prasīt, nepamatojoties uz
> normatīvajiem aktiem?
> Diemžēl saruna ar arhitektu nevedas, jo
> telefonsarunas laikā dikti uzvelkās, sāk kliegt un
> pārtrauc sarunu. Uz e-pastiem būvvalde/vadītājs
> neatbild.

Laikam galvenais jautājums ir kādu Būvju klasifikācijas kodu Jūs izmantojat? Ja plānojiet bez elektrības un ūdens tad derēs tikai kodi būvēm, kas teorētiski var iztikt bez šiem pieslēgumiem (piemēram 1274).

Ēkas novietojumam zemesgabalā esmu izmantojis gan zemes robežu plānu, gan topogrāfisko uzmērījumu plānu, bet, ja pareizi sapratu no likuma, tad drīkstētu izmantot arī karti no kadastrs.lv, vai topogrāfija.lv. Galvenais precīzi sarēķiniet būves izmērus un attālumu no robežām ņemot vērā merogu.

Ja Jums paredzēta būve, kurai ir 2.grupas pazīmes, bet pēc likuma izpratnes tā tāpat ir pirmās grupas būve, paskaidrojuma raksta obligāti aprakstiet šo 2.grupas ēkas pazīmi, obligāti atsaucoties uz likumiem, kas pierāda, ka tā tomēr ir pirmās grupas būve.

Būvvaldei Jums obligāti jāatbild . Ja vēl neesiet saņēmis atbildi, piezvaniet būvvaldes lietveidei, un pieklājīgi apvaicajieties par savas lietas virzību. Viņas parasti ir mierīgas, un nodos būvvaldes galvenajai arhitektei ziņu, ka Jūs interesējieties par progresu. Un pēc likumā noteiktajām 10 dara dienām, zvaniet būvvaldes lietvediei ik pēc pāris dienām. Galvenais, pašam nezvilkties, un saglabāt pieklājību.Jūsu Vārds: 
Jūsu E-pasts: 
Tēmas nosaukums: 
Aizsardzība pret mēstulēm:
Lūdzu, ierakstiet apakšā redzamo kodu! Tas ir tamdēļ, lai spameru boti automātiski neliktu iekšā visādu drazu.
 ******** ********  **  ** **  ** **   ** 
 **    **   ** **  **  ** **  ** ** ** 
 **    **   ** ** **   ****  ** ** ** 
 ******  ********  *****    **   ** ** ** 
 **    **   ** ** **    **   ** ** ** 
 **    **   ** **  **   **   ** ** ** 
 **    ********  **  **   **   *** *** 

Portāls Building.Lv neatbild par ievietoto ziņu saturu, par ziņu saturu atbild to ievietotāji.
Redakcija:
building@latvijastalrunis.lv
+371 67770522
Klientu serviss:
serviss@latvijastalrunis.lv
tel. +371 67770711
fax +371 67770727