building.lv skaitļos

Lietotāji online52
Aktīvie uzņēmumi1740
Nozares raksti32892
2010. gada maijā izsludinātie konkursi - PAPILDINĀTS 25.05.2010 : building.lv - par būvniecību Latvijā

2010. gada maijā izsludinātie konkursi - PAPILDINĀTS 25.05.2010

2010. gada maijā izsludinātie konkursi - PAPILDINĀTS 25.05.2010
www.building.lv
              
               
Nosaukums
Pieteikšanās datums
Teritorijas labiekārtošana - bruģēta celiņa izbūve starp Mores pamatskolas ēkām projekta ietvaros (45233260-9) 25/05/2010
Pirmsskolas izglītības iestādes "Skudriņas" vecā korpusa rekonstrukcija (45000000-7) 25/05/2010
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Laidzes pagasta Laidzes ciemā, būvuzraudzība" (71700000-5) 25/05/2010
Slaukšanas bloka un palīgtelpu izbūve ar tehnoloģiskajām iekārtām 25/05/2010
Dīzeļdegvielas uzpildes stacijas aprīkojums. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju 25/05/2010
Par Tilta pār Melnupīti periodiskās uzturēšanas darbu veikšanu Vidzemes reģionā (45221119-9) 26/05/2010
Par rotaļu laukuma izveidošanu daudzdzīvokļu māju rajonā Strazdu ielā, Liepājā (45236210-5, 37535200-9) 26/05/2010
Rīgas Mūzikas internātvidusskolas administratīvās ēkas ( ēka Nr.1.), vidusskolas ēkas ( ēka Nr.3.), internāta ( ēka Nr.5.) renovācija (45200000-9) 26/05/2010
Par rotaļu laukuma izveidošanu daudzdzīvokļu māju rajonā Strazdu ielā, Liepājā (45236210-5, 37535200-9) 26/05/2010
Valsts reģionālā autoceļa P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži km15,800 - 21,200 (Kalngale) melnā seguma darba spējas uzturēšana (45233141-9) Statuss: Pārtraukts 26/05/2010
Pazemes ūdeņu paraugu noņemšana, lauka mērījumi un vides monitoringa pārskata sastādīšana (90733700-1) 26/05/2010
"Izstāžu stendu aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskajai universitātei ERAF projekta "Baltic organisation and network of innovation transfer associations" ietvaros" (48000000-8, 30000000-9) 26/05/2010
Valsts reģionālā autoceļa P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži km15,800 - 21,200 (Kalngale) melnā seguma darba spējas uzturēšana (45233141-9) 26/05/2010
Valsts reģionālā autoceļa P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži km15,800 - 21,200 (Kalngale) melnā seguma darba spējas uzturēšana (45233141-9) Statuss: Pārtraukts 26/05/2010
Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi (45000000-7) 26/05/2010
Lifta-pacēlāja piegāde un uzstādīšana Katvaru speciālajai internātpamatskolai (45313100-5, 42416000-5) 26/05/2010
Fiziskās apsardzes veikšana Bērnu pilsētiņā un Pārventas bērnu parkā "Fantāzija" (75242000-4) 26/05/2010
Čāpātāju kapu paplašināšana Dzirnavu ielā Saldū 4.kārta (45000000-7) 26/05/2010
Ēkas Cēsu ielā 4, Valmierā terases grīdas renovācija (45453000-7) 26/05/2010
Sauszemes mehānisko transportlīdzekļu remonts un rezerves daļu iegāde (50112000-3) 26/05/2010
"Telpu kompleksā uzkopšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā’’ (90919300-5) 26/05/2010
Mēbeles piegāde Valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme vajadzībām (39130000-2) 26/05/2010
Būvprojekta Lietus ūdens kanalizācijas - drenāžas sistēmas un ūdensvada izbūve Māras, Ozolu, Pionieru un Liepu ielās Salaspilī izstrādāšana (71327000-6) 26/05/2010
Medicīnas iekārtu rezerves daļu iepirkums. (33162200-5) 26/05/2010
Zilupes pilsētas Stacijas, Meža, Dārzu un Amatnieku ielu apgaismojuma rekonstrukcija (45200000-9) 26/05/2010
Mēbeļu un inventāra iegāde Saieta nama labiekārtošanai, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai. (39000000-2) 26/05/2010
Kurināmās malkas piegāde Gaujienas speciālās internātpamatskolas vajadzībām (03413000-8) 26/05/2010
Biogāzes ražotnes būvniecība 26/05/2010
Pārvietojama kalte. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju. 26/05/2010
Kravas autofurgons ar saldētavu 26/05/2010
Traktors, jauda no 220 ZS līdz 280 ZS 26/05/2010
Sterilizācijas nodaļas ēkas nojaukšana (45110000-1) 27/05/2010
Ventspils 2.pamatskolas Bērzu ielā 54, Ventspilī, jumta seguma nomaiņa (45261000-4) 27/05/2010
Par meža autoceļa Vorožas ceļš periodiskās uzturēšanas darbu veikšanu Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecības Mālupes meža iecirknī (45233141-9) 27/05/2010
Zentenes centra ielu apgaismojuma izbūve Zentenes pagastā, Tukuma novadā (45316110-9) 27/05/2010
Smiltenes pilsētas ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts 2010.gadā. (50230000-6) 27/05/2010
Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197a, Daugavpilī ruļļu jumta seguma remontu (45260000-7) 27/05/2010
PVC pakešlogu uzstādīšana (45421125-6) 27/05/2010
Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo ceļu un ielu ar grants segumu uzturēšana Rumbas pagasta pārvaldes teritorijā (45233252-0) 27/05/2010
Dzīvokļu un mājas tipa ūdens patēriņa skaitītāju piegāde un ūdens patēriņa uzskaites sistēmas izveide un tehniskais atbalsts (38550000-5) Prognozētā līgumcena: 950 000,00 27/05/2010
Vilkmes skapju piegāde un uzstādīšana Valsts SIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" vajadzībām (39180000-7) 27/05/2010
Logu aprīkojums (aizkari, žalūzijas u.c.) (39515430-8, 39515000-5) 27/05/2010
Transporta pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašdarbības kolektīviem X skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā (60000000-8) 27/05/2010
Atpūtas istabas mēbeļu un elektropreču iegāde projektam Veco ļaužu aprūpes mājas Raipole darbības apstākļu uzlabošana un aprīkojuma iegāde (32300000-6, 39100000-3) 27/05/2010
60 slaucamo govju kūts un mēslu krātuves būvniecība, tehniskie apjomi saskaņā ar būvprojektu un tāmi 27/05/2010
Graudu pirmapstrādes ēka-angārs. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko dokumentāciju 27/05/2010
1.daļa Briketēšanas iekārta; 2.daļa Cietā kurināmā ūdenssildāmais katls 27/05/2010
asenizācijas automašīna ar aprīkojumu (34144410-5) 28/05/2010
Par meža autoceļa "Jūgu trase" periodiskās uzturēšanas darbu veikšanu Vidusdaugavas mežsaimniecības Seces meža iecirknī (45233141-9) 28/05/2010
asenizācijas automašīna ar aprīkojumu (34144410-5) 28/05/2010
Daugavgrīvas, Jēkabpils, Valmieras un Cēsu AIeN telpu remonts, lai pielāgotu tās dzimumnoziedznieku terapijas programmas īstenošanas vajadzībām (45210000-2) 28/05/2010
Ģikšu ciemata gājēju celiņa izbūve 1.kārta (45230000-8) 28/05/2010
Mārupītes augšgala rekonstrukcija posmā no autoceļa P132 līdz Lapiņu dambim (45112320-4) 28/05/2010
Dauguļu speciālās internātpamatskolas telpu vienkāršotā renovācija (45000000-7) 28/05/2010
Malkas iegāde Feimaņu pagasta pārvaldes vajadzībām (03413000-8) 28/05/2010
Kurināmās malkas iegāde Ances un Užavas pagastu pārvaldes vajadzībām 2010.gadam (03413000-8) 28/05/2010
Zivju tirgus izveide Vecajā ostmalā (45000000-7) 28/05/2010
Metāla krēslu iepirkums (39110000-6) 28/05/2010
Daugavgrīvas, Jēkabpils, Valmieras un Cēsu AIeN telpu remonts, lai pielāgotu tās dzimumnoziedznieku terapijas programmas īstenošanas vajadzībām (45210000-2) 28/05/2010
Kalnu un Kļavu ielu Salaspilī rekonstrukcija (45233330-1) 28/05/2010
Ūdens līmeņu un applūstošo teritoriju noteikšana Ozolnieku novadā (90700000-4) 28/05/2010
Gaismu vadības pults (34990000-3) 28/05/2010
Bērzupes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras uzlabošana-internāta rekonstrukcija (45262700-8) 28/05/2010
Sabiedrskās vides novērošanas sistēmas ieviešana Zemgales reģionā (73110000-6) 28/05/2010
"Par jumtu remontdarbu veikšanu" (45261910-6) 28/05/2010
Domes telpu remonts (45432000-4) 28/05/2010
Malkas piegāde Salacgrīvas novada Liepupes pārvaldei (03413000-8) 28/05/2010
Ceļa pārvada autoceļā A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) 19,700 km periodiskās uzturēšanas darbu projekta izstrāde (71322300-4) 28/05/2010
Darba apģērbu un apavu piegāde (18100000-0) 28/05/2010
Daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 36/5, Ķekavā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumu būvdarbu veikšana (būvdarbi) 28/05/2010
Slaukšanas bloka un palīgtelpu izbūve, saskaņā ar tehnisko projektu. 28/05/2010
Biogāzes un koģenerācijas stacijas izbūve 28/05/2010
Paralēlās navigācijas ierīce 28/05/2010
Lielopu fermas rekonstrukcija 28/05/2010
Foreļu dīķu kompleksa Alatas izbūve II kārta 28/05/2010
Dīķu kompleksa būvniecība , II kārta 28/05/2010
Būvprojekta izstrāde Ventspils Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūvei (71300000-1) 31/05/2010
Par alumīnija profila logu piegādi un montāžu (45421132-8) 31/05/2010
Kurināmās malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei (03413000-8) 31/05/2010
VPP projekta "Autoceļa E77/A2 posms Rīgas apvedceļš – Sēnīte" ietekmes uz valsts budžetu izvērtējuma izstrāde (73200000-4) 31/05/2010
Degumnieku pamatskolas stadiona futbola laukuma rekonstrukcija un drenāžas sistēmas izbūve (45000000-7) 31/05/2010
Uguns novērošanas torņu rekonstrukcija (45220000-5) 31/05/2010
Kurināmās malkas piegāde Pūres pamatskolas vajadzībām (03413000-8) 31/05/2010
Logu žalūziju remonts un ķīmiskā tīrīšana (98310000-9, 50000000-5) 31/05/2010
Siltummezglu komplektējošās daļas (44000000-0) 31/05/2010
Pludmales pārģērbšanās kabīņu (98120000-0) 31/05/2010
Projektēšanas darbi ģimeņu atbalsta centram Mārcienā (71220000-6) 31/05/2010
Sila ielas rekonstrukcija Kalnājos saskaņā ar tehnisko specifikāciju (45233100-0) 31/05/2010
Satiksmes uzskaites punktu ierīkošana (45000000-7) 31/05/2010
Atkritumu savākšana mežā Dienvidkurzemes mežsaimniecībā (90511000-2) 31/05/2010
Kāpņu telpu remonta darbi (45453100-8) 31/05/2010
Dunavas pagasta daudzfunkcionālā centra ēkas un teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija (45210000-2) 31/05/2010
Infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem Aizputes vidusskolā (45350000-5) 31/05/2010
NVIS tehniskā aprīkojuma iegāde (30000000-9) 31/05/2010
Leimaņu Tautas nama ēkas un teritorijas rekonstrukcija (45000000-7) 31/05/2010
Zasas pagasta sporta laukuma un teritorijas vienkāršotā rekonstrukcija (45212221-1) 31/05/2010
Darbnīcu ielas un nobrauktuves rekonstrukcija (45000000-7) 31/05/2010
Zāles pļaušana (77310000-6) 31/05/2010
Malkas piegāde Skrudalienas pagatsa pārvaldei (03413000-8) 31/05/2010
Kocēnu kultūras nama apskaņošanas iekārtu iegāde (30121200-5, 37321000-4) 31/05/2010
Ledus bloku piegāde 13. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla vajadzībām (15981310-4) 31/05/2010
PVC kanalizācijas cauruļu un līkumu piegāde (44160000-9) 31/05/2010
Renovācijai ēkai Skolas ielā 3, Durbē (45410000-4, 45261400-8) 31/05/2010
Jaunās ebreju kapsētas inženierkomunikāciju izbūve (45000000-7) 31/05/2010
Atkritumu konteineru noma Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās (90500000-2) 31/05/2010
Carnikavas speciālās internātpamatskolas ēkas fasādes siltināšana, ugunsdrošības sistēmas rekonstrukcija un palīgēku nojaukšana, siltumnīcu izbūve (45000000-7) 31/05/2010
Kurināmās malkas piegāde Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecībai (034013000-8) 31/05/2010
Kurināmās malkas piegāde Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecībai (03413000-8) 31/05/2010
MALKAS IEGĀDE RĒZEKNES NOVADA ČORNAJAS PAGASTA PĀRVALDEI (03400000-4) 31/05/2010
Par meža autoceļu remontdarbu veikšanu Kurzemes reģionā (45233142-6) 31/05/2010
Iekšlietu ministrijas ēkas Bruņinieku ielā 72b 2., 3. un 4. stāva kabinetu un gaiteņu datoru un telefonu tīkla pārbūve (50300000-8) 31/05/2010
Skrundas novada pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas darbi vasaras un ziemas sezonā (45233229-0) 31/05/2010
Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību datortīkla administrēšana (72500000-0) 31/05/2010
Ozolnieku vidusskolas telpu piemērošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem (45213313-0) 31/05/2010
Nītaures pagasta publiskās teritorijas labiekārtošana (45000000-7) 31/05/2010
Ozolnieku vidusskolas mācību kabinetu un garderobes remonts (45213313-0) 31/05/2010
Krēslu piegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām (39110000-6) 31/05/2010
Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcijas būvuzraudzība (71247000-1) 31/05/2010
Jumta seguma nomaiņa (45261300-7, 45261212-3) 31/05/2010
Iekštelpu renovācijas darbi administratīvajā ēkā Alūksnē, Rūpniecības ielā 8 (45453000-7) 31/05/2010
Mēbeļu iegāde (39143000-6) 31/05/2010
Būvuzraudzība būvdarbiem "Energoefektivitātes paaugstināšana Cēsu novada pašvaldības ēkās" - Saules ielā 23, Bērzaines ielā 16/18, Valmieras ielā 19, Cēsīs un Rāmuļu skolā, Rāmuļos, Vaives pagastā. (71700000-5) 31/05/2010
Biroja ēkas Rīgas ielā 65A, Valmierā rekonstrukcija 1.kārta un 2.kārtas nulles cikls (45213150-9) 31/05/2010
Malkas iegāde Amatas novada Drabešu internātpamatskolas vajadzībām (03413000-8) 31/05/2010
Zāles pļaušana pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" apsaimniekošanā esošās teritorijās (77310000-6) 31/05/2010
Drupināšanas līnijas iegāde SIA SINOTS 31/05/2010
Biogāzes ražotne – bioreaktors, koģenerācijas iekārta, ar jaudu 500 kW 31/05/2010
Gaļas liellopu novietnes, lauksaimniecības tehnikas novietnes, lauksaimniecības nojumes būvniecība 31/05/2010
Gaļas liellopu novietnes, lauksaimniecības tehnikas novietnes, lauksaimniecības nojumes būvniecība 31/05/2010
Biogāzes ražotne – bioreaktors, koģenerācijas iekārta, ar jaudu 600 kW 31/05/2010
Briežu dārza rekonstrukcija SIA Kurland Hunting I kārta 31/05/2010
Būvdarbi objektā "NBS SUV ārējā žoga 1.kārtas izbūve Dzintara ielā 63, Rīgā" (45342000-6) 01/06/2010
Atpūtas objekta Jāņa Daliņa ielā 6, Valmierā, apsaimniekošana (70330000-3) 01/06/2010
Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Rūķītis telpu remonts (45000000-7) 01/06/2010
Siltummezglu izbūve Priekuļos (45300000-0) 01/06/2010
Skiču un tehniskā projekta izstrāde Tīnūžu un Brīvības ielu rekonstrukcijai posmā no valsts 1.šķiras autoceļa Ulbroka - Ogre līdz krustojumam ar Kranciema ielu, projekta autoruzraudzība (71240000-2) 01/06/2010
Virtuves aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Glūdas pirmsskolas izglītības iestādeiTaurenītis (39221000-7) 01/06/2010
Traktortehnikas iegāde ielu- ceļu kopšanai (34144400-2) 01/06/2010
Elektrokardiogrāfs (EKG), kardiomonitors, akustiskā triecienviļņu iekārta 01/06/2010
Daudzfunkcionāla PREMIUM KLASES ultraskaņas iekārta 01/06/2010
Par tiesībām veikt pirmskolas izglītības iestādes Kriksītisēkas energoefektivitātes paaugstināšanu Veidenbauma ielā 16, Liepājā (45210000-2) 02/06/2010
Santehnikas preču piegāde (44411000-4) 02/06/2010
Par tiesībām veikt Pensionāru dienas centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu Klaipēdas ielā 96a, Liepājā (45210000-2) 02/06/2010
Par tiesībām veikt Dzimtsarakstu nodaļas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu Lielajā ielā 1a, Liepājā (45210000-2) 02/06/2010
RCK remonta darbi (45000000-7) 02/06/2010
Lielvārdes novada izglītības iestāžu informatizācij (48220000-6) 02/06/2010
Malkas iegāde Amatas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām (03413000-8) 02/06/2010
Dzīvokļu un mājas tipa ūdens patēriņa skaitītāju piegāde un ūdens patēriņa uzskaites sistēmas izveide un tehniskais atbalsts (38550000-5) Prognozētā līgumcena: 950 000,00 02/06/2010
Mēbeļu piegāde Smiltenes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcai (39000000-2) 02/06/2010
Ūdens sildāmā katla (2,5MW) priekškurtuves remonts (50531100-7) 02/06/2010
Iekštelpu remontdarbi Olaines PII Dzērvenīte (45000000-7) 02/06/2010
Autoruzraudzība Aizkraukles 1. vidusskolas renovācijai un Aizkraukles pilsētas Kultūras nama rekonstrukcijai (71200000-0) 02/06/2010
Klientu apkalpošanas centru izbūve (45450000-6) 02/06/2010
Būvuzraudzība Aizkraukles 1. vidusskolas renovācijai un Aizkraukles pilsētas Kultūras nama rekonstrukcijai (71520000-9) 02/06/2010
Tehnisko projektu izstrāde projekta LATLIT-TRAFIC LII-006 realizēšanai (71320000-7) 02/06/2010
Administratīvo telpu tīrīšana un apkārtnes uzkopšana (70300000-4) 02/06/2010
"Par atkritumu izvešanas pakalpojumiem" (90511000-2) 02/06/2010
"Datorsistēmas uzturēšana un pilnveidošana, Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas nacionālā parka, Slīteres nacionālā parka un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijās" (72000000-5) 02/06/2010
Akmeņogļu iegāde Amatas novada Drabešu internātpamatskolas vajadzībām (09242000-7) 02/06/2010
Datoru un prezentācijas tehnikas iegāde un uzstādīšana Valdemārpils Bērnu dienas aprūpes un brīvā laika pavadīšanas centrā (30190000-7, 30213100-6) 02/06/2010
Biomasas koģenerācijas elektrostacijas iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju 02/06/2010
Biomasas koģenerācijas elektrostacijas iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju 02/06/2010
Biomasas koģenerācijas elektrostacijas angāra būvniecība saskaņā ar tehnisko specifikāciju 02/06/2010
Graudu kalte 02/06/2010
Biomasas koģenerācijas elektrostacijas angāra būvniecība saskaņā ar tehnisko specifikāciju 02/06/2010
Graudaugu novākšanas kombains. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju 02/06/2010
Būvmateriālu preču piegāde (44000000-0) 03/06/2010
Tūrisma informatīvo norāžu izbūve Ventspilī (45000000-7) 03/06/2010
Topošā Bauskas mākslas un amatniecības centra telpu vienkāršotā rekonstrukcija (45262700-8) 03/06/2010
Rīgas koru transporta nodrošinājums Latgales un Kurzemes Dziesmu svētkos uz Dobeli un Daugavpili 2010. gada 5. jūnijā (60100000-9) 03/06/2010
Teritorijas nožogošana Rīgā, Juglas ielā 2 (45342000-6) 03/06/2010
Zemessardzes apbalvojumi (18510000-7) 03/06/2010
Gājēju celiņu rekonstrukcija Piņķu centrā (45233260-9) 03/06/2010
Mēbeļu un aprīkojuma piegāde (39000000-2) 03/06/2010
Ātri nolietojamā inventāra piegāde nodarbinātības pasākumam 2010. gadā (19600000-2, 18000000-9) 03/06/2010
Malkass piegāde Aknīstes novada Aknīstes vidusskolas vajadzībām (03413000-8) Statuss: Pārtraukts 03/06/2010
Izglītības iestāžu informatizācija Ilūkstes novadā projekta Izglītības iestāžu informatizācija ietvaros (32410000-0) 03/06/2010
Remontdarbi iekārtai Autospec Premier GC/HRMS (50000000-5) 03/06/2010
ceļa C 7 uz Bajāriem asfaltbetona seguma atjaunošana (45233000-9) 03/06/2010
Birzes ielas gājēju un velosipēdistu celiņa rekonstrukcija saskaņā ar tehnisko projektu (45233000-9) 03/06/2010
Kokmateriālu marķējamo lapu iespiešana un piegāde 2010.gadā (79823000-9) 03/06/2010
Siltā gaisa un ūdens ģenerators konteinerā. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju. 03/06/2010
Atkritumu savākšana mežā Zemgales mežsaimniecībā 2010. gadā (90511000-2) 04/06/2010
elektropreču piegāde (31000000-6) 04/06/2010
Kalupes ciemata ielu un ceļa rekonstrukcija (Krasta iela 0,000-1,290 km, Dīķa iela 0,000-0,190 km, ceļš Dīķa iela – pansionāts 0,000 – 0,200 km (45233000-9) 04/06/2010
Atkritumu savākšana un izvešana no Silmalas pagasta pārvaldes iestādēm (90511000-2) 04/06/2010
Robežu ielas rekonstrukcija, gājēju pārejas (pie Raiņa prospekta un Rīgas ielas krustojuma) un gājēju ietves izbūve līdz tirdzniecības centram Dauga, Ogrē (45233261-6, 45233300-2) 04/06/2010
Administratīvās ēkas rekonstrukcijas pašvaldības dienestu vajadzībām un pagalma labiekārtošanas Saules ielā 5A, Daugavpilī, tehniskā projekta izstrāde (ERAF projekta "Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils vēsturiskajā centrā" sagatavošanai) (71220000-6) 04/06/2010
Logu nomaiņa ēkai Rīgā,Mednieku ielā 7 (4542100-5) 04/06/2010
"Jērcēnu pagasta Jērcēnmuižas noliktavas jumta renovācija" (45454000-4) 04/06/2010
Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Valkas pilsētā (45233220-7) 04/06/2010
Par remonta pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pilsētā un Rīgas rajonā izvietoto prokuratūru automobiļiem (50112100-4) 04/06/2010
Pārtikas preču iegāde (15000000-8) 04/06/2010
Siltummezglu tehniskā apkope tiesu un zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām (50721000-5) 04/06/2010
Par higiēnas preču piegādi Rīgas domes Finanšu departamentam (33771000-5, 33770000-8, 33700000-7) 04/06/2010
LU ēku deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi (90920000-2) 04/06/2010
Artēziskā urbuma un ūdensvada izbūve (45231300-8, 44161200-8) 04/06/2010
Malkas iepirkums (09000000-3) 04/06/2010
Esoā apgaismojuma papildināšana Ventspils pilsētas pludmalē ( Dienvidu molā 5), Ventspilī (50532000-3) 04/06/2010
,,Pakalpojumu centra izveide Remtes pagasta kantora ĒKĀ(kantora ēkas vienkāršota rekonstrukcija un fasādes vienkāršota renovācija (45400000-1) 07/06/2010
Smilts atradnes Kāpas (Daugavpils nov., Līksnas pag., kad.nr.4468-009-0197) sagatavošana derīgo izrakteņu ieguvei un pievedceļa uz karjeru izbūve (45233226-9, 45111260-8) 07/06/2010
Transporta līdzekļu noma centralizēto eksāmenu vērtēšanas un valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšanai (60100000-9) 07/06/2010
Projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas izstrāde ES KF apakšaktivitātes 3.5.1.2.2. Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība īstenošanai Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģionā (90530000-1) 07/06/2010
Elektroģeneratora piegāde VSAC Latgale vajadzībām (42992000-6) 07/06/2010
Taku ielas izbūve (45000000-7) 07/06/2010
Iecavas parka brīvdabas estrādes labiekārtošana (45000000-7) 07/06/2010
Jelgavas Trīsvienības baznīcas torņa teritorijas labiekārtōšanas būvuzraudzība (71247000-1) 07/06/2010
Ķīmijas kabineta renovācija Iecavas vidusskolā (45000000-7) 07/06/2010
Video novērošanas sistēmas ierīkošana mācību procesa nodrošināšanai Valsts policijas koledžas administratīvās ēkas 2.stāva taktikas poligonos Rīgā, Ezermalas ielā 8 (32333000-6) 07/06/2010
Raiņa ielas ietves un apgaismojuma rekonstrukcija posmā Skolas iela-Raiņa iela 17, Durbē (45231400-9, 45233253-7) 07/06/2010
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Sventes vidusskolai (39100000-3) 07/06/2010
Virtuves tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana Sventes vidusskolai (39310000-8) 07/06/2010
Degradēto teritoriju sakārtošana (90700000-4) 07/06/2010
Bērnu un janiešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Ozolnieku novada Tetelē (45000000) 07/06/2010
Kurināma iegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām 2010.gada apkures sezonai (03000000-1) 07/06/2010
Par santehnikas materiālu piegādi" (44115210-4) 07/06/2010
Metāla plauktu piegāde un uzstādīšana (39131100-0) 07/06/2010
Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkalpošana klīnikā Gaiļezers un klīnikā Biķernieki (50000000-5) 07/06/2010
Valkas PII "Pasaciņa" telpu renovācija (45000000-7) 07/06/2010
Par zāles pļaušanu (77314000-4) 07/06/2010
Velomaršruta norāžu zīmju izgatavošana un uzstādīšana (34992200-9) 07/06/2010
Žalūziju uzmērīšana, piegāde, uzstādīšana un remonts (39515000-5) 07/06/2010
"FLYGT" markas sūkņu tehniskā apkope polderu sūkņu stacijās (50511100-1) 07/06/2010
Valsts nozīmes Ruduļa poldera sūkņu stacijas (ŪSIK kods 38192) un valsts nozīmes ūdensnotekas Rudulis (ŪSIK kods 38192, pik. 01/90 – 08/30) rekonstrukcijas būvuzraudzības veikšana (71520000-9) 07/06/2010
Sporta zāles vienkāršotā rekonstrukcija un sporta laukuma vienkāršotā rekonstrukcija Skolas ielā 10, Kandavā (45262700-8) 07/06/2010
Mēbeļu piegāde un uzstādīšanaŠpoģu vidusskolas dabas zinātņu un matemātikas kabinetiem (39160000-1) 07/06/2010
"Ugunsdzēsības sistēmas uzstādīšana projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 "Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija" ietvaros" (45331230-7, 31625100-4) 07/06/2010
"Spāres tautas nama vienkāršotā rekosntrukcija" (45000000-7) 07/06/2010
Automašīnu stāvlaukumu ierīkošana un piebraucamo ceļu izbūve Krustpils iela 63a un Piedrujas ielas 5, Rīgā (45000000-7) 07/06/2010
"Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas komplekss energoefektivitātes paaugstināšanai Cīravas arodvidusskolas ēkās" (71000000-8) 07/06/2010
Krēslu iegāde Bebrenes vidusskolas aktu zālei (39112000-0) 08/06/2010
Vārkavas novada ceļa Raunieši-Slapkava-Svaļbišķi-Mačāni 2.21-4.43 km rekonstrukcija (45233200-1) 08/06/2010
Alūksnes muižas parka celiņu rekonstrukcija (45233253-7) 08/06/2010
Par meža autoceļa Kaļņa ceļš 2.posms periodiskās uzturēšanas darbu veikšanu Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecības Pededzes meža iecirknī (45233141-9) 08/06/2010
Siltumtrases rekonstrukcijas darbi (1.kārta) Rīgā, Ķīpsalas ielā 5, Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām (45000000-7) 08/06/2010
°"Elektroinstalācijas sistēmas nomaiņa projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 "Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija" ietvaros" (45311000-0) 08/06/2010
Kurināmās malkas piegāde Annas pagasta pārvaldes iestādēm (03413000-8) 09/06/2010
Saimniecības preču piegāde Jūrmalas pilsētas domei (33771000-5, 31531000-7, 39224000-8, 31440000-2, 39831200-8) 09/06/2010
Klīniku "Gaiļezers" un LOC savienojošā tuneļa remonts (45000000-7) 09/06/2010
Siltumtīklu renovācija Ogrē (45231100-6) 09/06/2010
Par tiesībām veikt Zaļās birzs bibliotēkas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu Talsu ielā 39, Liepājā (45210000-2) 09/06/2010
Par tiesībām veikt Centrālās zinātniskās bibliotēkas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu Zivju ielā 7, Liepājā (45210000-2) 09/06/2010
Par tiesībām veikt Pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu Jelgavas ielā 48, Liepājā (45210000-2) 09/06/2010
Par tiesībām veikt pirmskolas izglītības iestādes "Ķipars" ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu Toma ielā 59, Liepājā (45210000-2) 09/06/2010
Teteles pamatskolas telpu izlases remonts (45000000) 09/06/2010
Tehniskā projekta izstrāde mācību centram "Zaļā klase" (71220000-6) 09/06/2010
Bruģakmens glabāšana (45233100-0) 09/06/2010
Par tiesībām sniegt būvinženiera pakalpojumus ERAF projekta Brīvības ielas rekonstrukcija Liepājā ietvaros (71330000-0) 09/06/2010
Speciālo galdu, krēslu un korpusa mēbeļu iegāde Ādažu vidusskolas fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetos (39160000-1) 09/06/2010
Pakaramo statīvu iegāde tiesas sēžu zālēs rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu vajadzībām (39136000-4) 09/06/2010
Par Dricānu vidusskolas sporta zāles tehniskā projekta izstrādi (71000000-8) 09/06/2010
Tehniskā projekta izstrāde projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos ietvaros (71320000-7) 09/06/2010
Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 "Salinieki – Viļķeļi - Červonka" 0.00 – 1.410 un 2.150 –3.250 km, autoceļa Nr. 14 "Salmonovka - Vitaņiski" 0.000 – 0.700 km un autoceļa "Skrudaliena - Vārpene" 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija (45233120-6) Statuss: Pārtraukts 09/06/2010
Informatīvā drukātā izdevuma par Ventspils jubilejas gada pasākumiem Ventspils 700 + 20 izdošana un piegāde (22160000-9) 09/06/2010
Datoru un citas datortehnikas noma, izvietošana, uzstādīšana, un apkalpošana Liepājas Tūrisma un tekstila skolas ESF Projekta Nr.2010/0076/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/090 īstenošanai (30000000-9) 09/06/2010
LDM ekspozīcijas "Cilvēks un vide" rekonstrukcija (71247000-1, 45454000-4) 09/06/2010
Administratīvās ēkas rekonstrukcija saskaņā ar tehnisko projektu (45210000-2) 09/06/2010
Par piemiņas monētas Ābece kartona iesaiņojuma izgatavošanu un piegādi (223000003) 09/06/2010
RPAS Rīgas Centrāltirgus 2010., 2011. un 2012.gadu pārskatu revīzija (79212300-6) 09/06/2010
Kurināmās šķelda sun malkas piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām (03413000-8) Prognozētā līgumcena: 86 000,00 10/06/2010
Pārtikas produktu piegāde (15000000-8) 10/06/2010
Telpas Kuģu vadības mehānikas un automātikas laboratorijas un kāpņu telpas kosmētiskais remonts (platība 160 m2), apkures radiatoru, logu un durvju nomaiņa (45200000-9, 45000000-7) 10/06/2010
Malkas piegāde Alsviķu pagasta iestādēm (03413000-8) 10/06/2010
Vienkāršota skiču projekta un tehniskā projekta izstrāde skolas būvniecībai ,,Sprīdīši, Remtes pag. Brocēnu novads (71242000-6) 10/06/2010
Atpūtas vietas Radziņš apgaismojuma ierīkošanas 1.kārta (45315300-1) 10/06/2010
SPORTA SKOLAS REKONSTRUKCIJA KALNA IELĀ 6, KULDĪGĀ (71242000-6) 10/06/2010
Mācību klašu izbūve, sporta zāles un palīgtelpu remonts 1.pamatskolā Pļavas ielā 27, Ventspilī (45432000-4) 10/06/2010
Malkas piegāde Priekules novada pašvaldības iestādēm (03413000-8) 10/06/2010
Dzīvojamās mājas vienkāršotā rekonstrukcija par brīvā laika pavadīšanas centru, Gaismas, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads (45453000-7) 10/06/2010
Juglas sanatorijas internātpamatskolas 6.korpusa renovācijas būvdarbi (45000000-7) 10/06/2010
"OPV 2500-4,2" markas sūkņu remonts (50511100-1) 10/06/2010
Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 "Salinieki – Viļķeļi - Červonka" 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 "Salmonovka - Vitaņiski" 0.000 – 0.700 km un autoceļa "Skrudaliena - Varpene" 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija (45233120-6) 10/06/2010
Semināru ciklu rīkošana valsts atbalsta programmas Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai ietvaros (79952000-2) 10/06/2010
Autotransporta ar tā vadītāju noma RSP kolektīvu braucieniem uz tālajām, tuvējām ārzemēm un vietējiem pasākumiem (60172000-4) 10/06/2010
Biroja preces BJC Rīgas Skolēnu pils vajadzībām 2010.gadā (30192000-1) 10/06/2010
Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana,apkalpošana un iznomāšana ar izpirkuma tiesībām Juglas sanatorijas internātskolā (45222300-2, 35120000-1) 10/06/2010
Rūjienas pilsētas Ternejas parka rekonstrukcija - celiņa ierīkošana (45233253-7, 45200000-9) 10/06/2010
Jumta nomaiņa ģērbtuvei Akvaparkā Ventspils (45400000-1) 10/06/2010
Kompasta vietu veidošana, apsaimniekošana un kopšanas darbi Cēsu pilsētā. (90000000-7) 10/06/2010
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana (žogu nomaiņa) (45000000-7) 10/06/2010
Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldes centra un Ozolu katlu māju malkas iepirkums (09111400-4) 10/06/2010
Ceļu melnā seguma atjaunošana pēc pazemes komunikāciju ierīkošanas Ogres pilsētā (45233220-7) 11/06/2010
Sējas novada Bēbīšu skolas rekonstrukcija (45000000-7) 11/06/2010
RTK laboratoriju korpusa renovācija (45000000-7) 11/06/2010
Ārstniecības personu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (66516500-5) 11/06/2010
Malkas piegāde Valsts sociālās aprūpes centra Vidzeme vajadzībām (09111400-4) Prognozētā līgumcena: 41 000,00 14/06/2010
Egļukalna estrādes rekonstrukcija (45000000-7) 14/06/2010
Projektu vajadzībām nepieciešamā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma tehniskā apkalpošana, remonts, noma (50312620-7, 50312610-4, 30200000-1, 50312600-1) 14/06/2010
Dedzināmās malkas un kokskaidu granulu piegāde (03413000-8) 14/06/2010
Projektēšanas un būvniecības darbi Rīgas Celtniecības koledža (71000000-8, 45000000-7) 14/06/2010
Par būvniecības darbiem Maltas, Tiskādu un Adamovas sanatorijas internātpamatskolās (45000000-7) Prognozētā līgumcena: 287 915,00 14/06/2010
Mīksto mēbeļu, biroja, apmeklētāju krēslu, garderobes skapju un noliktavas plauktu izgatavošana un uzstādīšana (39000000-2, 39100000-3) 14/06/2010
KURINĀMĀ MATERIĀLA PIEGĀDE KOCĒNU NOVADA PAGASTIEM (03400000-8) 14/06/2010
Metāla skapju-seifu iegāde (39132100-7) 14/06/2010
Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām (03413000-8) 14/06/2010
Malnavas koledžas mācību telpu un laboratoriju remonts (45000000-7) Prognozētā līgumcena: 380 165,00 14/06/2010
Gājēju celiņa izbūve Celtnieku ielā, Ķegumā (45230000-8) Prognozētā līgumcena: 250 000,00 14/06/2010
Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām (03413000-8) 14/06/2010
Dobeles pilsētas vēsturiskā centra labiekārtošanas darbi (45316100-6, 45231300-8) Prognozētā līgumcena: 660 000,00 14/06/2010
Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām – 2010.gada 2.kārta (45200000-9) 14/06/2010
Dienas sausās uzturdevas komplektu piegāde (15800000-6) 15/06/2010
SIA NAGRO smilšu-polimēru izstrādājumu ražotnes izveidošana atbilstoši tehniskai specifikācijai 15/06/2010
Akmeņogļu iegāde SIA Alūksnes slimnīca vajadzībām 2010.gadam (09111100-1) 15/06/2010
Malkas iegāde SIA Alūksnes slimnīca vajadzībām 2010.g. (03413000-8) 15/06/2010
Par meža autoceļu Svātova-Seksti (2,375 km) un Seksti-Ūbeļi (3,557 km) periodiskās uzturēšanas darbu veikšanu Latgales reģiona Ziemeļlatglaes mežsaimniecības Rēzeknes meža iecirknī (45233141-9) 16/06/2010
Dzīvojamās mājas -ēdnīcas rekonstrukcija par saieta namu Kultūrās, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā (45453000-7) 17/06/2010
Mēbeļu piegāde Ventspils pašvaldības izglītības iestādēm (39160000-1) 17/06/2010
Īslīces pašvaldības ceļa Jūriņas - Padegas rekonstrukcija (45233200-1) Prognozētā līgumcena: 150 000,00 17/06/2010
Gājēju – veloceliņa Kurzemes ielā, posmā no Tulpju ielas līdz Spartaka ielai, un Meža ielā no Spartaka ielas līdz Rīgas ielai tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība (45000000-7) Prognozētā līgumcena: 146 000,00 17/06/2010
Rīgas TEC-2 uzturēšanas remonta darbu izpilde periodam 2011.-2012.gads. (50000000-5) 18/06/2010
Malkas piegāde pašvaldības iestādēm 2010.gadā (03413000-8) 18/06/2010
Autoceļu būvprojektu izstrāde (71320000-7) 18/06/2010
Kurināmā iegāde Ventspils novada pagastu pārvaldes vajadzībām 2010./2011.g. apkures sezonai (03413000-8) Prognozētā līgumcena: 70 000,00 18/06/2010
"Gala stacijas un dzelzceļa estakādes būvdarbu veikšanai projekta "Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600 mm šaursliežu dzelzceļa, kā kultūrvēsturiska objekta attīstība: iekļaušana Ventspils transporta struktūrā un starptautiskā tūrisma apritē" ietvaros". (45000000-7) Prognozētā līgumcena: 81 966,00 18/06/2010
Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Viļakas novada Medņevas pagastā (45232150-8) Prognozētā līgumcena: 285 510,00 21/06/2010
Par cieto sadzīves un BIO atkritumu savākšanu, izvešanu un transportēšanu līdz noglabāšanas vai šķirošanas vietai. (90512000-9) 21/06/2010
Medicīniskās gāzes iegāde (24111500-0) 21/06/2010
Daugavpils pilsētas četru ceļu (ielu) - Višķu, Varšavas, Daugavas, Komunālās rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde ERAF projekta Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija ietvaros, III.kārta (71000000-8) 21/06/2010
Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas mācību materiālās bāzes renovācijai, modernizācijai un infrastruktūras uzlabošanai tekstilnozares profesiju kvalitatīvai apmācībai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde un ar to saistīto pakalpojumu sniegšana Ūdeļu ielā 22, Rīgā (71221000-3, 71000000-8) 21/06/2010
Rīgas Imantas bibliotēkas ēkas Rīgā, Slokas ielā 161, vienkāršota renovācija (45000000-7) 21/06/2010
Rīgas 1. medicīnas koledžas infrastruktūras modernizācija – medicīnas iekārtu, mulāžu un mēbeļu piegāde (39162000-5, 33190000-8) 21/06/2010
Špoģu vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem (45214200-2) Prognozētā līgumcena: 162 876,90 21/06/2010
Gulbenes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2010.gada vasaras sezonā (45233141-9) 21/06/2010
Ēkas Krāsotāju ielā 12 restaurācija un rekonstrukcija (45212350-4) 21/06/2010
Mazā Ezerkrasta ielas rekonstrukcija (45233000-9) 21/06/2010
Degvielas piegāde SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības autotransporta vajadzībām. (09130000-9) Prognozētā līgumcena: 20 200,00 21/06/2010
Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vienkāršota renovācija (45000000-7) 22/06/2010
Sadarbības partnera izvēle iespējamo projektēšanas pakalpojumu saņemšanai uz četriem gadiem (71000000-8) 28/06/2010
Tehnoloģiskās jaunrades un inovācijas veicināšanas pasākums jaunatnei "Mobilā ekspozīcija" (79952000-2) Prognozētā līgumcena: 92 750,00 28/06/2010
Valsts galveno autoceļu atjaunošana (45233110-3) Prognozētā līgumcena: 2 080 000,00 28/06/2010
Valsts galveno autoceļu atjaunošanas būvdarbu uzraudzība (71520000-9) 28/06/2010
Kurināmā iegāde Rīgas reģiona pārvaldes struktūrvienībām 2010./2011.g. apkures sezonai (09240000-3, 03413000-8) 28/06/2010
Pārtikas produktu piegāde VSIA Bērnu psihoneiroloģiskajai slimnīcai Ainaži (1500000-8) 28/06/2010
Videonovērošanas sistēmu ierīkošanas darbi Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē un Jēkabpilī (45222300-2) Prognozētā līgumcena: 127 147,00 28/06/2010
Mēbeļu iegāde (krēsli, plaukti, garderobes un apkopēju inventāra skapji) (39100000-3, 39000000-2) 28/06/2010
"Par kataloga "Drukas iekārtu piederumu piegāde elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem" papildināšanu" (30125100-2) 28/06/2010
Par vieglā automobiļa piegādi ar ieskaitu (34110000-1) Prognozētā līgumcena: 25 000,00 28/06/2010
Jauna pasažieru mikroautobusa (14+1), kas pielāgots personu ar kustību traucējumiem pārvadāšanai, iegādi Medumu speciālās internātpamatskolas vajadzībām (34114000-9) 28/06/2010
Nacionālā muzeju krājumu kopkataloga informācijas tulkošana (79530000-8) 28/06/2010
Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes novada pašvaldības ēkās (45262600-7) 28/06/2010
Par degvielas iegādi RPAS Rīgas Centrāltirgus vajadzībām (09134200-9, 09132000-3) Prognozētā līgumcena: 58 000,00 28/06/2010
Šķeldas piegāde 2010./2011.g. apkures sezonai (03413000-8) 29/06/2010
Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanas (rotaļu laukumu izbūves) darbi (45000000-7) 29/06/2010
Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanas (celiņu atjaunošanas) darbi (45000000-7) 29/06/2010
Infrastruktūras uzlabošana un stacionāras veselības aprūpes attistība Jelgavas pilsētas slimnīca (33000000-0, 45000000-7) Prognozētā līgumcena: 3 211 894,00 30/06/2010
Pātikas preču piegāde Rīgas 222.Pirmsskolas izglītības iestādes Daugaviņa vajadzībām (15000000-8) 30/06/2010
Siltumenerģijas uzkarsētas ūdens veidā piegāde centralizētās siltumapgādes sistēmas vajadzībām (09320000-8) 01/07/2010
Tehniskā projekta izstrāde Sīpeles skolas rekonstrukcijai par viesu namu 01/07/2010
Tehniskā projekta izstrāde Sīpeles skolas rekonstrukcijai par viesu namu 01/07/2010
Ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope (50720000-8) 01/07/2010
Būvprojektu Alunāna ielas seguma rekonstrukcija, Kuldīgā, Dzirnavu ielas seguma rekonstrukcija posmā no Liepājas ielas līdz Sūru ielai, Kuldīgā, Kaļķu ielas seguma rekonstrukcija posmā no Baznīcas ielas līdz Akmeņu ielai, Kuldīgā, Mālu ielas seguma rekonstrukcija posmā no Smilšu ielas līdz Vītolu ielai, Kuldīgā, Mucenieku ielas seguma rekonstrukcija posmā no Dzirnavu ielas līdz Aizputes ielai, Kuldīgā, Smilšu ielas seguma rekonstrukcija posmā no O.Kalpaka ielas līdz 1905.gada ielai, Kuldīgā, Ventspils ielas seguma rekonstrukcija posmā no Ventspils ielas sākuma līdz Grants ielas un Virkas ielas krustojumam, Kuldīgā, Sūru ielas seguma rekonstrukcija posmā no Skrundas ielas līdz Aizputes ielai un Dzirnavu, Ziedu, Ķelšu un Sūru ielu transporta mezgla rekonstrukcija, Kuldīgā izstrāde, būvekspertīzes un autoruzraudzības veikšana (71242000-6) 01/07/2010
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nomaiņa (45000000-7) 01/07/2010
Būvuzraudzība Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta - 2010.gada 1.etaps (71520000-9) 01/07/2010
Strukturēto kabeļu sistēmu komponenšu piegāde un integrācija (32400000-7) Prognozētā līgumcena: 2 000 000,00 02/07/2010
Strukturēto kabeļu sistēmu komponenšu piegāde un integrācija (32400000-7) Prognozētā līgumcena: 2 000 000,00 02/07/2010
Dzirdes implantu iepirkums (33185000-0) 02/07/2010
Apgaismošanas sistēmu, iekārtu un to aprīkojuma piegāde (31000000-6) 05/07/2010
Atbrīvošanas alejas rekonstrukcija Rēzeknē (45000000-7) Prognozētā līgumcena: 8 000 000,00 06/07/2010
Atbrīvošanas alejas rekonstrukcija Rēzeknē (45000000-7) Prognozētā līgumcena: 8 000 000,00 06/07/2010
Video konferences un ierakstu iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana tiesu un ieslodzījuma vietu vajadzībām projekta "Tiesu modernizācija Latvijā" īstenošanai (72250000-2, 32000000-3) 06/07/2010
Pārtikas produktu piegāde VSAC Vidzeme vajadzībām (15000000-8) Prognozētā līgumcena: 375 562,00 06/07/2010
Liftu tehniskā apkope un uzturēšana (50750000-7) Prognozētā līgumcena: 120 000,00 12/07/2010
Daugavpils pilsētas četru ceļu(ielu) rekonstrukcijas būvdarbi ERAF projekta  Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija ietvaros (45231300-8, 45231400-9, 45233222-1) 12/07/2010
ATKRITUMU IZVEŠANA INČUKALNA NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ (90511000-2) 12/07/2010
Autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma Rēzekne - Ludza 106,000 - 130,000 km attīstības sociāli ekonomiskā izvērtējuma izstrāde (71320000-7) 13/07/2010
Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra būvdarbu veikšana Rēzeknē (45212300-9) 13/07/2010
Medikamentu un medicīnas preču piegāde (33000000-0) Prognozētā līgumcena: 800 000,00 16/07/2010
Mobilā kravu skenera remonts (50421200-4) 19/07/2010
Par automātikas un sakaru vagona-laboratorijas iegādi (34621000-6) 21/07/2010
Iekšlietu ministrijas radiosakaru infrstruktūras iekārtu savienojošo sakaru kanālu noma uz trīs gadiem (64221000-1) 23/07/2010
Sistēma 100 000 donoru asins paraugu molekulārai virusoloģiskai izmeklēšanai (NAT) (33000000-0) 23/07/2010
Livonijas ordeņa pils Ventspilī pils ēkas renovācijas un restaurācijas 2.kārtas turpinājums Jāņa ielā 17, Ventspilī (45210000-2) v noteikts
8.korpusa renovācija (45000000-7) v noteikts
Piederumu siltumnīcu un lauka izmēģinājumiem iegāde LVAI īstenoto zinātnisko projektu vajadzībām (44523300-5) v noteikts
Valmieras Novadpētniecības muzeja ēku rekonstrukcija Pilskalna ielā 2 un laivu piestātnes būvniecība Pilskalna ielā 5 (45453000-7) v noteikts
Energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Gulbenes 2.vidusskolā, Lejasciema vidusskolā (internāta ēkā) un Rankas pirmsskolas izglītības iestādē "Ābelīte" (45453000-7) v noteikts
Autoceļa A7 (E67) Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posmā 42,900 - 44,800 km (Rīgas iela Iecavā) rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība (71520000-9) v noteikts
Autoceļa A7 (E67) Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) rekonstrukcija posmā km 42,9 - 44,8 (Rīgas iela Iecavā) (45233110-3) v noteikts
Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) posma 2,760 - 6,980 km rekonstrukcija (45233110-3) v noteikts
Staburaga pagasta Saieta nama būvniecība (45212000-6) v noteikts
Autoceļa A7 (E67) Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) rekonstrukcija posmā km 42,9 - 44,8 (Rīgas iela Iecavā) (45233110-3) v noteikts
Autoceļa A7 (E67) Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) posmā 42,900 - 44,800 km (Rīgas iela Iecavā) rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība (71520000-9) v noteikts
Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija (45247210-5) v noteikts
Video konferences un ierakstu iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana tiesu un ieslodzījuma vietu vajadzībām projekta "Tiesu modernizācija Latvijā" īstenošanai (72250000-2, 32000000-3) v noteikts
Par Integrācijas platformas sistēmas izstrādi (72262000-9, 72267000-4, 72263000-6) v noteikts
Mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana tiesu, zemesgrāmatu nodaļu un Tiesu administrācijas vajadzībām (39100000-3) v noteikts
Būvprojektu izstrāde Jāņa Čakstes bulvāra, Raiņa ielas un Lielās ielas posma rekonstrukcijai Jelgavas pilsētā. (71400000-2, 71320000-7) v noteikts
Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkās Limbažu novadā (45262700-8) v noteikts
"Inteliģentās transporta vadības sistēmas izveide Jelgavas pilsētā" (31730000-2, 72000000-5) v noteikts
Malnavas koledžas mācību telpu un laboratoriju remonts (45000000-7) v noteikts

Banner 280x280

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.