7- 8% cilvēku priekšlaicīgi mirst sliktas ūdens kvalitātes dēļ. 3-4% cilvēku priekšlaicīgi mirst sliktas gaisa kvalitātes dēļ. Tas pierāda, cik svarīga ir gaisa un ūdens kvalitāte

7- 8% cilvēku priekšlaicīgi mirst sliktas ūdens kvalitātes dēļ. 3-4% cilvēku priekšlaicīgi mirst sliktas gaisa kvalitātes dēļ. Tas pierāda, cik svarīga ir gaisa un ūdens kvalitāte

Intervija ar Ināru Piparu firmas "Eko tehnoloģijas" komercdaļas vadītāju.

Intervija ar Ināru Piparu firmas "eko tehnoloģijas" komercdaļas vadītāju.

Latvijas tirgus ir diezgan piepildīts ar firmām, kas piedāvā ūdens attīrīšanas iekārtas. Firma "eko tehnoloģijas" ir atradusi savu nozīmīgu nišu. Mūsdienās cilvēki arvien vairāk pievērš uzmanību ekoloģiskām problēmām. "eko tehnoloģijas" piedāvā attīrīt ūdeni bez ķimikāliju pielietošanas, izmantojot uz šo brīdi modernākās tehnoloģijas pasaulē, kas pielietojamas dzeramā ūdens, notekūdeņu un gaisa attīrīšanā.

Kā darbojas šīs sistēmas?
Dzeramā ūdens attīrīšanas sistēmās tiek pielietots ozons. Jau 20.gadsimta sākumā ūdens attīrīšanā sāka pielietot ozonu. Šajā jomā pionieri bija franči. Tajā laikā ozona ieguve bija ļoti dārga, jo tā prasīja lielus energoresursus. Šobrīd ozona sistēmas ekspluatācijā ir lētas, jo zinātne savā attīstībā ir gājusi uz priekšu un energoietilpība ozona ražošanā tagad ir ļoti zema.

Kādas ir aptuvenās izmaksas?
Piemēram, ja runājam par dzeramā ūdens attīrīšanas sistēmu nelielai pilsētiņai - ar jaudu 43 m³/h, tā atmaksājas jau viena gada laikā.

Minējāt pilsētiņu, vai tas nozīmē, ka sistēmu nevar uzstādīt tikai vienai mājai, vienam dzīvoklim?
Uzstādīt var arī vienai privātmājai. Vismazākā jauda ozona sistēmām ir 1,2 kubikmetri stundā.

Kā un cik ilgā laikā notiek uzstādīšana?
Mazāko, privātmājai paredzēto sistēmu var uzstādīt (kopā ar regulēšanas darbiem) 2 - 3 dienu laikā.

Kāda ir jūsu uzņēmuma vēsture?
Vēsture ir diezgan gara, kaut arī uzņēmums pastāv salīdzinoši nesen. Idejas autors un uzņēmuma vadītājs ir Oļģerts Bērziņš. Rokoties pa bibliotēkām, atrada interesantus materiālus un pie mums vēl nezināmas tehnoloģijas - ūdens attīrīšanu bez ķimikāliju pielietošanas - ozona sistēmas dzeramā ūdens, rūpniecisko notekūdeņu, gaisa attīrīšanai un bioloģiskās ūdens attīrīšanas sistēmas saimnieciskajiem notekūdeņiem. Tolaik Latvijā netika piedāvātas iespējas attīrīt dzeramo ūdeni bez ķimikālijām, tas bija kas jauns. Jaunums arī bija individuālās Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas saimniecisko notekūdeņu attīrīšanai no privātmājām. Firma tika nodibināta 2000.gadā.

Kādi objekti Jums bijuši šajā laikā?
Līdz šim mums vairāk bija privātmājas, biroju ēkas, arī vairāki ražotāji. Tagad ir iestrādes arī lielākiem objektiem. Šobrīd strādājam dzīvojamo māju ciematā "Saulīši" Stopiņu pagastā. Tur tiek būvētas 130 individuālās mājas un mēs veicam visu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi, kā arī Bioloģisko sistēmu izbūvi kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanai.

Kāpēc cilvēkiem vispār vajadzētu izvēlēties dažādas attīrīšanas iekārtas?
Cilvēki arvien vairāk izvēlas dzīvot privātmājās. Strauji pieaug apbūve ārpus pilsētām, kur nav pieejama centralizēta ūdens apgāde. Ar dzeramo ūdeni it kā viss būtu skaidrs. Ja ūdens ir piesārņots un tā sastāvs neatbilst Obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām, tad ir pieejams visplašākais ūdens filtru klāsts. Sākot no visvienkāršākajiem kārtridžu filtriem, kas atrodami teju vai katrā santehnikas veikalā līdz pat Ozona sistēmām, kuras paredzētas kompleksai vai stipri piesārņota ūdens attīrīšanai. Savukārt pret notekūdeņu attīrīšanas nepieciešamību lielajam vairumam cilvēku vēl nav vajadzīgās izpratnes. Ne visi aizdomājas līdz tam, ka zemē brīvi izlaistie netīrumi nonāks atpakaļ gruntsūdeņos un pašiem to nāksies lietot. Veidojas situācija, kad katrs sabiedrības loceklis kļūst līdzatbildīgs apkārtējās vides saglabāšanā.

Cik zinoši šajās lietās ir klienti?
Cilvēki arvien lielāku interesi izrāda par kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu ar bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām. Šādas iekārtas individuālā patērētāja vajadzībām mūsu tirgū ienāca nesen. Jūtam, kā ar katru gadu klienti kļūst arvien zinošāki un ar dziļāku izpratni par to nepieciešamību.
Oļģerts Bērziņš (direktors): Jāpiemin ir Pasaules veselības organizācijas pētījums austrumeiropas valstīs (tas tātad attiecas arī uz mums), kurā tika atklāts, ka 7- 8% cilvēku priekšlaicīgi mirst sliktas ūdens kvalitātes dēļ. 3-4% cilvēku priekšlaicīgi mirst sliktas gaisa kvalitātes dēļ. Tas pierāda, cik svarīga ir gaisa un ūdens kvalitāte. Arī hlors bieži veido kaitīgus savienojumus, tas var būt cēlonis vēzim un citām saslimšanām.

Daudzi cilvēki vienkārši uzvāra ūdeni, uzskatot, ka tādējādi tas attīrās.
Tādā veidā tiek nonāvēta daļa baktēriju, kuras dzīvo garajos pilsētu cauruļu vados, bet hlora organiskie savienojumi saglabājas.

Tātad tas nav risinājums.
No veselības viedokļa tas nav risinājums. 1990. gadā publicētajās Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstīs Nr. 11 mēs varam lasīt: "...Tā kā hlors ūdeņu dezinfekcijai tiek lietots jau ļoti sen, gadu gaitā mikroorganismiem izveidojušās atbildes reakcijas un izstrādājušies dažādi aizsargmehānismi. Daudzas ūdenī esošās vielas hlorēšanas rezultātā iegūst jaunas īpašības, veidojas hlororganiskie savienojumi, pazeminās ūdens kvalitāte un rezultātā var veidoties vielas, kas ir toksiskākas par šīm sākvielām. Par hlorēšanas produktu un savienojumu raksturu, kā arī par to izturēšanos pilnīgas skaidrības vēl nav, jo trūkst attiecīgu eksperimentālu pētījumu. Neapšaubāmi, ka ūdens hlorēšanas ekoloģiskās sekas vēl pilnībā nav izzinātas, un turklāt tās ir arī neaprēķināmas." Tie ir tikai daži teikumi no Vēstīs apkopotajiem materiāliem par pasaules zinātnieku 50 gadu darba rezultātiem ūdens hlorēšanas jomā.
Skan diezgan nepatīkami, vai neģ
Tāpēc mēs piedāvājam ūdens attīrīšanai Ozona sistēmas.

Kā reāli darbojas šīs sistēmas? Vai pēc laika tām jāmaina filtri?
Ozons ir ļoti spēcīgs oksidants, daudzkārt spēcīgāks par hloru. Ozonam nonākot ūdenī, tas oksidē organiskās un neorganiskās vielas, iznīcina baktērijas un vīrusus. Oksidētās vielas, vienkārši runājot, it kā saķep kopā. Līdz ar to tās ir vieglāk nofiltrēt. Ja runājam par ekspluatācijas izdevumiem, šīm sistēmām nepieciešama elektroenerģija, kas nodrošina ozona ražošanu. Piemēram, tai pašai jau reiz pieminētai ozona sistēmai ar apstrādes jaudu 43 m³/h elektroizmaksas uz 1 m³ ūdens ir Ls 0,0006, bet sistēmai ar jaudu 3,4 m³/h elektroizmaksas uz 1 m³ ūdens ir Ls 0,0009. Bez tam vienu reizi gadā (tas atkarīgs no ūdens patēriņa daudzuma un ūdens piesārņotības līmeņa) jāmaina filtrējošais sastāvs.

No kurienes ir šīs sistēmas, kuras piedāvājat?
Visas iekārtas, sistēmas vedam no Amerikas- esam ASV kompāniju AQUA-FLO, Inc., BIO-MICROBICS, Inc. un Smith & Loveless, Inc. pārstāvji Baltijas valstīs.

Kā un kāpēc izvēlējāties sadarboties tieši ar šīm firmām?
Meklējot sadarbības partnerus apzinājām visas atbilstošās firmas. Uzņēmām kontaktus ar daudziem, izkristalizējās izdevīgākie un tehnoloģiski labākie risinājumi.

Kāds ir šo sistēmu kalpošanas ilgums?
Garantijas laiks tiek dots katrai sistēmai: ozona sistēmām - viens gads, bioloģiskajām attīrīšanas sistēmām - 3 gadi. Mēs piedāvājam arī magnētiskos katlakmens likvidētājus. Tās ir iekārtas, kas ūdens sistēmās likvidē katlakmens problēmu. Ražotājs tām dod 10 garantiju, bet kalpošanas laiks ir praktiski neierobežots.

Vai Latvijā ir vēl kāda firma, kas piedāvā šādas sistēmas?
Ozona sistēmas piedāvājam vienīgie, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas piedāvā vairākas firmas. Mūsu piedāvātām bioloģiskajām attīrīšanas sistēmām ir fiksēta šūnu vide. Tas dod vairākas priekšrocības. Baktērijas netiek aizskalotas no sistēmas arī lielu hidraulisko plūsmu gadījumā. Pluss ir arī tas, ka iekārtām nav redzami nekādi virszemes vāki. Ir tikai revīzijas lūkas, kuras apstādījumos vispār nav pamanāmas.

Kā laika gaitā ir mainījušās attīrīšanas sistēmas?
Sistēmas paliek arvien profesionālākas. Nemaz nevar salīdzināt ar padomju gados ražotajām un uzstādītajām. Tās ir kļuvušas mazākas izmēru ziņā, vienkāršāk un lētāk ekspluatējamas. Bet pats galvenais - tās ir uzticamas darbībā!

Kas ir tās lietas, kas Jums reizēm traucē sasniegt tādus panākumus, kā gribētos?
Cilvēku zemā maksātspēja. Ja cilvēkiem būtu augstāka maksātspēja, viņi varētu izvēlēties labākas sistēmas. Naudas trūkuma dēļ bieži neatrisina problēmu kopumā, bet tikai kādu niansi.
Oļģerts Bērziņš (direktors): Cilvēki, vēloties ietaupīt, meklē lētāko risinājumu nevis labāko. Esmu strādājis arī celtniecībā un nekad neesmu sastapies ar gadījumu, kad cilvēks kaut ko nopērk lētāk un tas viņam arī izmaksā lētāk. Vienmēr gada vai divu laikā lētākais risinājums jau ir izmaksājis dārgāk, nekā, ja uzreiz izvēlas labāko.

Kādi ir kritēriji, lai noteiktu, kas ir labākais?
Diemžēl galvenais kritērijs ir cena. Daudzi pārdevēji ietiepīgi cenšas kaut ko pārdot, radot pircējam nepareizu iespaidu par preci. Tādējādi izplatās nepareiza informācija.

Kā veidojies Jūsu uzņēmuma kolektīvs?
Esam 3 dibinātāji, kas savstarpēji viens otram uzticas. Vienu laiku arī bijām galvenie darītāji. Pēc tam klāt nāca vairāki licencēti speciālisti, bez kuriem nebija iespējama uzņēmuma izaugsme. Tagad esam izauguši diezgan lieli.

Kā pati nonācāt te?
Oļģerts ir mans brālis. Brīdī, kad biju aizgājusi no darba pašvaldībā un domāju, ko iesākt, brālis mani pieaicināja un sākām strādāt kopā. Tā nu esmu te.

Vai tas, ka esat radinieki palīdz labāk sastrādāties?
Jā, domāju, ka tas palīdz. Jo savstarpēja uzticēšanās vienmēr ir svarīga.

Linda Tunte,
www.building.lv
Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.