building.lv skaitļos

Lietotāji online22
Aktīvie uzņēmumi86
Nozares raksti32456
FI-Kouvola: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi : building.lv - par būvniecību Latvijā

FI-Kouvola: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi

Termiņš - 21-01-2010 Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts: Mäkikylän jätevedenpuhdistamo laajennetaan ja saneerataan siten, että nykyiselle Akanojan (Kuusankoski) puhdistamolle tulevat jätevedet voidaan johtaa Mäkikylään käsiteltäväksi ja, että puhdistamo täyttää suunnitelmien mukaiset puhdistusvaatimukset.

FI-Kouvola: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi

2010/S 6-006508

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU – SABIEDRISKIE PAKALPOJUMI

Būvdarbi

I IEDAĻA: LĪGUMSLĒDZĒJS
I.1) NOSAUKUMS, ADRESE(-S) UN KONTAKTPUNKTS(-I):

Kouvolan kaupunki / Kouvolan Vesi liikelaitos, Savonkatu 16, Kontakti Kouvolan Vesi, Ievērībai Mikko Isakow, FI-45100 Kouvola, SUOMI/FINLAND. Tālr. +358 206158288. E-pasts mikko.isakow@kouvola.fi.

Interneta adrese(-es):

Līgumslēdzēja vispārējā adrese: www.kouvola.fi.

Papildu informāciju var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os).

Specifikācijas un papildu dokumentāciju (ieskaitot dokumentus attiecībā uz dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: Iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os).

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jānosūta: Iepriekš minētajam(-iem) kontaktpunktam(-iem).
I.2) LĪGUMSLĒDZĒJA GALVENĀ DARBĪBAS JOMA VAI JOMAS:
Ūdensapgāde

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS
II.1) APRAKSTS
II.1.1) Līguma nosaukums, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennus.
II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta:
Būvdarbi.
Realizācija.
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta: Kouvolan kaupunki.

NUTS kods: FI186 .
II.1.3) Paziņojums paredz:
Iepirkuma līgumu
II.1.4) Informācija par pamatnolīgumu:
II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts:
Mäkikylän jätevedenpuhdistamo laajennetaan ja saneerataan siten, että nykyiselle Akanojan (Kuusankoski) puhdistamolle tulevat jätevedet voidaan johtaa Mäkikylään käsiteltäväksi ja, että puhdistamo täyttää suunnitelmien mukaiset puhdistusvaatimukset.
Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa Rakennusurakka on pääurakka. Alistettuja sivu-urakoita ovat: Koneistourakka, LVI urakka, Sähköurakka ja Automaatio- ja instrumentointiurakka.
II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV):

45252100.
II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement):

II.1.8) Sadalījums daļās:
Jā.
Piedāvājumi jāiesniedz par: vienu vai vairākām daļām
II.1.9) Var iesniegt piedāvājuma variantus:

II.2) LĪGUMA APJOMS VAI ROBEŽAS
II.2.1) Kopējais apjoms vai galējās robežas:
Paredzamā vērtība, bez PVN:
diapazons robežās: no 8 000 000 līdz 10 000 000 EUR.
II.2.2) Iespējas:
Nē.
II.3) LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS VAI IZPILDES TERMIŅŠ:
Uzsākšana: 1.5.2020. Izpilde: 30.9.2011.

INFORMĀCIJA PAR DAĻĀM
NOSAUKUMS Rakennusurakka
1) ĪSS APRAKSTS:
Rakennusurakka on pääurakka, johon sivu-urakat on alistettu.
2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV):

45252100.
3) APJOMS VAI ROBEŽAS:
Puhdistamon laajennuksen ja saneerauksen rakennustyöt ja päätoteuttajavastuu.
4) NORĀDE UZ ATŠĶIRĪGU LĪGUMA DARBĪBAS LAIKU VAI ATŠĶIRĪGU DATUMU UZSĀKŠANAI/PABEIGŠANAI:
uzsākšana 1.5.2010 pabeigšana 30.9.2011.
NOSAUKUMS LVI sivu-urakka
1) ĪSS APRAKSTS:
Mäkikylän jätevedenpuhdistamon LVI-tekniset ja taloautomaatiotyöt. Alistettu sivu-urakka.
2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV):

45252100.
3) APJOMS VAI ROBEŽAS:
4) NORĀDE UZ ATŠĶIRĪGU LĪGUMA DARBĪBAS LAIKU VAI ATŠĶIRĪGU DATUMU UZSĀKŠANAI/PABEIGŠANAI:
uzsākšana 1.5.2010 pabeigšana 30.9.2011.
NOSAUKUMS Koneisto sivu-urakka
1) ĪSS APRAKSTS:
Mäkikylän jätevedenpuhdistamon koneisto- ja putkistotyöt. Alistettu sivu-urakka.
2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV):

45252100.
3) APJOMS VAI ROBEŽAS:
4) NORĀDE UZ ATŠĶIRĪGU LĪGUMA DARBĪBAS LAIKU VAI ATŠĶIRĪGU DATUMU UZSĀKŠANAI/PABEIGŠANAI:
uzsākšana 1.5.2010 pabeigšana 30.9.2011.
NOSAUKUMS Sähkötyöt, sivu-urakka
1) ĪSS APRAKSTS:
Mäkikylän jätevedenpuhdistamon sähkötyöt, alistettu sivu-urakka.
2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV):

45252100.
3) APJOMS VAI ROBEŽAS:
4) NORĀDE UZ ATŠĶIRĪGU LĪGUMA DARBĪBAS LAIKU VAI ATŠĶIRĪGU DATUMU UZSĀKŠANAI/PABEIGŠANAI:
uzsākšana 1.5.2010 pabeigšana 30.9.2011.
NOSAUKUMS Automaatio- ja instrumentointi, sivu-urakka
1) ĪSS APRAKSTS:
Mäkikylän jätevedenpuhdistamon automaation- ja instrumentoinnin työt, alistettu sivu-urakka.
2) KOPĒJĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA VĀRDNĪCA (CPV):

45252100.
3) APJOMS VAI ROBEŽAS:
4) NORĀDE UZ ATŠĶIRĪGU LĪGUMA DARBĪBAS LAIKU VAI ATŠĶIRĪGU DATUMU UZSĀKŠANAI/PABEIGŠANAI:
uzsākšana 1.5.2010 pabeigšana 31.12.2011.

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
III.1) NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMU
III.1.1) Vajadzīgās iemaksas un garantijas:
Vaatimus ilmoitetaan urakkaohjelmassa. Noudattaa pääosin Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.
III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē:
Rakennuttajan hyväksymän maksuerätaulukon mukaisesti.
III.1.3) Juridiskā forma, kādā jāapvienojas komersantu(uzņēmēju) grupai, kurai tiks piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības:
Riittävä selvitys siitä, että yritys on merkitty ammatti- ja elinkeinorekisteriin.
III.1.4) Citi konkrēti nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi:
Nē.
III.2) DALĪBAS NOSACĪJUMI
III.2.1) Komersantu (uzņēmēju) personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesiju vai arodu reģistros:
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Vaatimukset on tämän ilmoituksen liitetiedostona.
III.2.2) Saimnieciskās un finansiālās spējas:
Vaatimukset on tämän ilmoituksen liitetiedostona.
III.2.3) Tehniskās spējas:
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Vaatimukset on tämän ilmoituksen liitetiedostona.
III.2.4) Priviliģēto tiesību līgumi (Rezervēti līgumi):
Nē.
III.3) ĪPAŠI NOSACĪJUMI PAKALPOJUMU LĪGUMIEM
III.3.1) Pakalpojuma izpildei nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija:
Nē.
III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojumu izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija:


IV IEDAĻA: PROCEDŪRA
IV.1) PROCEDŪRAS VEIDS
IV.1.1) Procedūras veids:
Slēgta procedūra
Kandidāti jau ir atlasīti: nē
IV.2) PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI
IV.2.1) Piešķiršanas kritēriji:
Piedāvājums ar viszemāko cenu
IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole:
IV.3) ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA
IV.3.1) Identifikācijas numurs, ko līgumslēdzējs piešķīris:
Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennus.
IV.3.2) Iepriekšējās publikācijas par šo pašu līgumu:
, 12.10.2009.
IV.3.3) Nosacījumi, lai saņemtu specifikācijas un papildu dokumentāciju:
Dokumentus izsniedz par samaksu: nē
IV.3.4) Termiņš piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanai:
21.1.2010 - 14:00.
IV.3.5) Valoda(-s), kuru(-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības pieteikumā:
Somu.
IV.3.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums:
Ilgums mēnešos: 3 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi:
Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: nē

VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA
VI.1) ŠIS IR KĀRTĒJAIS IEPIRKUMS:
Nē.
VI.2) LĪGUMS(-I) SAISTĪTS AR POJEKTU UN/VAI PROGRAMMU, KO FINANSĒ KOPIENAS FONDI:
Nē.
VI.3) PAPILDU INFORMĀCIJA:
Huom.
Edellä kohdassa IV 2.1 mainittu alin hinta koskee rakennus-, LVI- ja sähköurakoita.
Koneistourakan ja automaatio- ja instrumentointiurakan valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisuutta koskevat vaatimukset ja pisteytys on tarjouspyyntöasiakirjoissa.
VI.4) PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRAS
VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām:

Markkinaoikeus, PL 118, FI-00131 Helsinki, SUOMI/FINLAND. E-pasts markkinaoikeus@oikeus.fi. Tālr. +358 103643300. URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus. Fakss +358 103643314.
VI.4.2) Pārsūdzību iesniegšana:
VI.4.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu:

Kouvolan Vesi, Savonkatu 16, FI-45100 Kouvola, SUOMI/FINLAND. E-pasts kouvolan.vesi@kouvola.fi. Tālr. +358 2061511.
VI.5) ŠĀ PAZIŅOJUMA NOSŪTĪŠANAS DATUMS:
7.1.2010.
Banner 280x280

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.