building.lv skaitļos

Lietotāji online35
Aktīvie uzņēmumi1673
Nozares raksti32872
Rīgas mikrorajonu sērijveida dzīvokļi : building.lv - par būvniecību Latvijā

Rīgas mikrorajonu sērijveida dzīvokļi

2007.gada jūlija beigās sērijveidu dzīvokļu vidējā cena Rīgas mikrorajonos bija 1620 EUR/kv.m. (jūnijā 1636 EUR/kv.m). Pēc iepriekšējo gadu straujā pieauguma jau vairākus mēnešus notiek negatīva cenu korekcija, kas jūlijā sasniedza 1%.

2007.gada jūlija beigās sērijveidu dzīvokļu vidējā cena Rīgas mikrorajonos bija 1620 EUR/kv.m. (jūnijā 1636 EUR/kv.m). Pēc iepriekšējo gadu straujā pieauguma jau vairākus mēnešus notiek negatīva cenu korekcija, kas jūlijā sasniedza 1%.

Tāpat kā iepriekšējos mēnešos, lielākā daļa cenu korekciju notiek augstāko cenu piedāvājumā. Dzīvokļi par būtiski samazinātām cenām tiek ātri nopirkti, taču darījumu skaits joprojām ir neliels. Abu pušu rīcība – cenu turēšana un ātrie darījumi ar pazeminātas cenas dzīvokļiem – liecina, ka tirgus dalībnieki pašreizējo tirgus stagnāciju un cenu korekciju vairāk uztver kā īstermiņa parādību.

Tomēr ne tikai tirgus dalībnieku noskaņojums ietekmē notikumus. Apkopojot informāciju par darījumiem, tika konstatēts, ka daudzi darījumi netiek pabeigti tādēļ, ka bankas atsaka finansējumu. Tai pašā laikā banku apkopotie dati liecina, ka, neskatoties uz joprojām augsto inflāciju (ap 8,9%), iedzīvotāji strauji palielina uzkrājumus. Var izteikt prognozi, ka daļa no šiem uzkrājumiem jau tuvākajā laikā tiks izmantoti jauno, stingrāko kreditēšanas prasību izpildei.

Jūlijā piedāvājums ir atkal nedaudz paaugstinājies un sasniedzis maija līmenī, bet pircēju interese jau ir lielāka nekā maijā. Atlikusī vasaras daļa un rudens sākums ir izšķirošs periods turpmākajai nekustamā īpašuma tirgus attīstībai Latvijā. Ja šajā periodā būtiskākie spēles noteikumi nemainīsies un tirgus dalībnieki saglabās mieru, tad tirgus var stabilizēties sasniegtajā līmenī un par nākotnes cenas galveno kritēriju kļūs piedāvājuma kvalitāte.

Īres tirgus aktivitāte turpina pieaugt, pastiprinoties iepriekšējo mēnešu tendencēm - īpašniekiem ir grūtības ar pārdošanu, bet īrniekiem ir problēmas ar kredītu iegūšanu dzīvokļa pirkumam.

JAUNO PROJEKTU DZĪVOKĻI


2007.gada jūlijā Ober Haus Jauno projektu nodaļa apkopojusi informāciju par 23 jauniem daudzdzīvokļu māju projektiem. No tiem 18 realizēs Rīgā – centrā 4 un mikrorajonos 14, Rīgas rajonā 2 un citās Latvijas pilsētās 3. Jāatzīmē, ka visi pieteiktie projekti ir ar nelielu dzīvokļu skaitu, tos realizēs nelieli attīstītāji. Jūlijā lieli projekti nav pieteikti.

Jauno mājokļu vidējā cena 2007.gada jūlijā ir pieaugusi par 1% un sasniedza 2196 EUR/kv.m.

Mēneša laikā jauno dzīvokļu pircēju aktivitāte ir paaugstnājusies. Tas saistīts ar pieaugušo vēlmi mainīt veco mājokli pret jaunu. Arī daļa banku un arī klientu jau ir piemērojušies jaunajām kreditēšanas prasībām. Jauno projektu segmentā tas ir noticis ātrāk tādēļ, ka priekšlīguma noformēšanas brīdī vēl nav nepieciešams maksāt pilnu pirkuma summu. Pēc neliela šaubu perioda klientiem ir atjaunojusies interese iegādāties vēl neuzbūvētus dzīvokļus, tādējādi nodrošinoties pret cenu pieaugumu. Jāatzīst, ka pircēju interese par projektu kvalitatīvajiem rādītājiem ir ievērojami pieaugusi. Tas ir būtisks faktors, kas jāņem vērā visiem attīstītajiem.

10.jūlijā spēkā stājušās normas tomēr ir ietekmējušas tirgu. Pēc ši datuma pieaudzis pārpārdošanas piedāvājums. Šajā gadījumā nevar runāt par spekulatīvajiem darījumiem. Biežāk savus jaunos dzīvokļus jeb priekšlīgumus ir spiesti pārdot klienti, kuriem radušās problēmas ar kredītu saņemšanu. Viņi steidzās, jo neatrodot pircēju riskē zaudē agrāk iemaksāto naudu.

Jeļena Koroļova, Jauno projektu un investīciju nodaļas direktore: "Pieaug to attīstītāju skaits, kuri pārdod zemes gabalus kopā ar māju projektiem. Tas saistīts ar to, ka viņiem nepietiek savu līdzekļu, bet bankas finansējumu atteikušas. Lielākā šo attīstītāju daļa tomēr nav profesionāli tirgus dalībnieki. Tai pašā laikā lielākajai daļai šo piedāvājumu cenas ir noteiktas nepamatoti augstas, pārdevēji par saviem projektiem izsaka visoptimisitkākās prognozes un cenšas izspiest šodienas situācijai neadekvātu virspeļņu. Lai par šādiem, teorētiski, grūtībās nonākušiem projektiem interesējas gan ārzemju, gan vietājie attīstītāji, darījumu skaits pārdevēju augsto prasību dēļ ir niecīgs."

Pieaug arī tādu lielo ārzemju kompāniju skaits, kuras vēlas ienākt Latvijas celtniecības un nekustamā īpašuma tirgū, par saviem līdzekļiem realizējot lielus projektus.


DZĪVOKĻI RĪGAS CENTRĀ UN VECRĪGĀ


Jūlijā salīdzinājumā ar jūniju bija vērojams neliels pircēju aktivitātes pieaugums, tomēr mēnesis kopumā raksturojams kā mazaktīvs. Tirgū novērots neliels piedāvājuma pieaugums, galvenokārt centra perifērijā. Kopumā būtiskas cenu izmaiņas nav novērotas.

No potenciālo pircēju puses vēl joprojām vērojama nogaidoša pozīcija, kā rezultātā arī īpašuma piedāvājuma cenas samazināšana ne vienmēr garantē īpašuma pārdošanu. Izvēloties īpašumus pircēji ir kļuvuši daudz izvēlīgāki un uzmanīgāki, kā arī nesteidzas ar lēmuma pieņemšanu. Rezultātā pieaug pārdošanas laiks. Savukārt daļa pārdevēju ir pārliecināti, ka no septembra cenas turpinās aug iepriekšējos tempos, līdz ar to nesteidzas ar cenu samazināšanu. Daļa pārdevēju ir gatavi izskatīt nedaudz samazināt cenu darījuma noslēgšanai, bet ne publiski izteiktajiem piedāvājumiem. Jūlijā pieprasītākie bija dzīvokļi Vecrīgā un tuvējā centrā. Saglabājusies arī interese par ekskluzīviem īpašumiem.

ZEMES TIRGUS (platības līdz 2000 kv.m)


Jūlija mēnesī zemes īpašumu tirgū vērojama aktivitātes samazināšanās 10 – 15 % robežās, kas izskaidrojama gan ar aktivitātes krišanos visā nekustamo īpašumu tirgū, banku kredītpolitiku, gan ar vasaras sezonu. Zemes gabalu piedāvājums tirgū ir nedaudz audzis, bet cenu izmaiņas praktiski nav novērotas, izņemot atsevišķus gadījumus. Privātās apbūves zemju tirgū tiek pieprasīti zemes gabali Rīgas tuvumā ar platībām no 1200 – 2000 m2, ar pievadītām komunikācijām un attīstītu infrastruktūru.

PRIVĀTMĀJU TIRGUS


2007.gada jūlijā privātmāju tirgū nav vērojamas būtiskas cenu izmaiņas. Turpinās jūnija tendence - palielinās privātmāju piedāvājums, kas sekmē pircēju lielāku interesi par piedāvājuma kvalitāti. Palielinoties piedāvājumam ir lielāka izvēle gan ēkas konstruktīvajos risinājumos, gan apdares kvalitātē. Piedāvājumā atrodami visi virzieni - Ādaži, Ķekava, Mārupe, Jaunmārupe, Babīte, Līči, aktivitāte vērojama arī Jelgavas virzienā.

Pārdevēji, kas īpašumu vēlas realizēt salīdzinoši īsā laika periodā, ir gatavi samazināt cenu 15 % robežās.

Privātmāju (150 – 180 m2, zeme 1500 m2) cenas Rīgas apkārtnē saglabājas robežās no 255 000 – 285 000 EUR. Par ēku ar pabeigtiem iekšdarbiem (ar vai bez aksesuāriem - santehnikas) un daļēji sakārtotu teritoriju ap māju prasa 1200 – 1600 EUR/m2.

BIROJU TELPAS


2007.gada jūlijā pēc ilgākas pauzes pieaug ne tikai kvalitatīvo biroju telpu pieprasījums, bet arī piedāvājums. Nomai pieprasītākās biroju telpu platības ir no 50 – 150 m2, tai pašā laikā iznomātājiem labāk patīk strādāt ar platībām sākot no 400 - 500 m2. Tādējādi, pastāvot gan pieprasījumam, gan piedāvājumam, var runāt par zināmu biroja platību piedāvājuma un pieprasījuma nesabalansētību. Lielās kompānijas meklē telpas, kuras pārsniedz 1000 m2. Šajā gadījumā iznomātājam jāizpilda daudz augstākas prasības, jo lielās kompānijas faktiski pieprasa A klases birojus, bet to Rīgā joprojām pietrūkst un, ņemot vērā uzsāktos projektus, pieprasījums pilnībā netiks apmierināts vēl vairākus gadus

Biroju platību tirgū aktīvāks ir telpu nomas tirgus. Arvien mazāk potenciālo klientu vēlas telpas iegādāties īpašumā. Tas ir saistīts ar to, ka nekustamā īpašuma līdzšinējais cenu pieauguma temps ir samazinājies un tā pieaugums netiek prognozēts, tādēļ noma pašlaik ir izdevīgāks risinājums. Biroju telpas ir pieprasītas visā Rīgas teritorijā. Atkarībā no uzņēmēju darbības veida, biroju telpas ir pieprasītas gan Rīgas centrā, gan arī pilsētas mikrorajonos no kuriem izceļas Pārdaugava, kas saistīts ar lidostas un Jūrmalas tuvumu.

B klases biroju īpatsvars tirgu joprojām ir vislielākais un tiek prognozēts, ka tuvākajā nākotnē nekas radikāli nemainīsies. B klases biroju nomas maksas sastāda 13 – 16 EUR/m2 mēnesī. Nomas maksas nedaudzajās Rīgā pieejamajās A klases biroju ēkās ir no 18 – 22 EUR/m2.

Papildus ēkas apsaimniekošanas izdevumi, kas jāmaksā papildus iznomātāja prasītai nomas maksai ir robežās no 1,50 EUR – 2 LVL par vienu m2.INDUSTRIĀLĀS PLATĪBAS


Strauji attīstās industriālo platību pieprasījums. Vispieprasītākās pašlaik ir noliktavu un loģistikas platības Rīgas apvedceļa tiešā tuvumā. Pieprasītas ir gan nomas platības, gan iespēja iegādāties objektus un attīstībai piemērotus zemes gabalus. Šis pieprasījums saistīts ar Rīgas kā Baltijas metropoles attīstību. Interesi par šiem objektiem izrāda gan ārvalstu firmas, gan to vietējās pārstāvniecības, kā arī uz starptautiskiem klientiem orientēti vietējie ražotāji un pakalpojumu sniedzēji.

Atbilstoši pieprasījumam attīstās arī piedāvājums. Pēdējā laikā ir pabeigti vairāki lieli projekti Rīgas apkārtnē. Kā pēdējo jaunumu var minēt tieši pie VIA BALTICA izvietotā A klases Ķekavas loģistikas parka (KLP) celtniecības izsludināšanu jūlijā. Šo 45 000 kv.m. projektu attīsta somu kompānija NCC, kurai ir resursi un pieredze šāda projekta realizēšanai, bet fakts, ka kompānija tieši tagad investē šādā projektā, apliecina to, ka spēcīgi ārvalstu investori tieši Rīgu uzskata par reģiona centru.

TIRDZNIECĪBAS PLATĪBAS


2007.gada jūlijs ir iezīmējies ar neparasti lielu aktivitāti un pieprasījums pēc tirdzniecības telpām izdevīgās vietās vairākas reizes pārsniedza piedāvājumu. Piedāvājums Rīgas centrā joprojām ir ierobežots un tas paliek aizvien ekskluzīvāks. Neskatoties uz augsto nomas maksu, centrā tomēr parādās arvien vairāk boutique stila veikali. Centrs joprojām ir pievilcīgs Latvijas tirgus jaunpienācējiem.

Tirdzniecības centros var runāt par potenciālo nomnieku rindu, jo pieprasījums ir ļoti liels. Šajā situācijā attīstītāji droši turpina ieguldīt vērienīgos projektos, piemēram, Pārdaugavā tiek attīstīts vērienīgs izklaides un iepirkšanās centrs Rīga Plaza ar kopējo veikalu telpu platību 47 000 kv.m. Šī centra īpašā atšķirība ir jaunu, Latvijā vēl nepārstāvētu zīmolu piesaistīšana. Telpas jau ir iznomātas diviem enkurnomniekiem – lielveikalam Prizma un izklaides centram Fantasy Park. Turpinās darbs pie lielo nomnieku komplektēšanas.

Liels pieprasījums ir arī pēc tirdzniecības centriem ārpus Rīgas, reģionu centros, jo īpaši Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā. Tos pieprasa ne tikai vietējie tirdzniecības zīmolu pārstāvji, bet arī daudzas rietumu pārstāvniecības.

Nomas maksas turpina savu kāpumu, piemēram, Kr. Barona un Tērbatas ielā dažās vietās tās jau sasniedz 60-80 EUR par 1m2. Jūlijā tāpat kā iepriekšējos mēnešos nomas maksas ne reti sasniedza 70 – 80 EUR/m2.

Tirdzniecības platību pārdošanas cenās saglabājušās iepriekšējā līmenī. Par labas kvalitātes telpām atjaunotās vai jaunuzceltās ēkās aktīvajā centrā tiek prasīti 3000 - 5500 EUR/m2. Vecrīgā cenas jau ilgāku laiku saglabājas 5000-7000 EUR/m2 līmenī.


Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.