building.lv skaitļos

Lietotāji online34
Aktīvie uzņēmumi2081
Nozares raksti32931
Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai : building.lv - par būvniecību Latvijā

Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai

Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai

"Paroc" risinājumi vēdināmu sienu siltināšanai

Vēloties nodrošināt lielāku ēku energoefektivitāti un veidot veselīgāku un ērtāku dzīves vidi, nenovēršami nākas risināt jautājumu par siltuma zudumu samazināšanu tiklab jaunu mājokļu celtniecībā, kā veco ēku renovācijā. Lai panāktu vēlamo rezultātu un varētu dzīvot siltās un mājīgās ēkās, uzmanība jāpievērš pareizai mājokļu siltināšanai.

Vēdināmās sienas ir sienu siltumizolācijas princips, kur starp siltumizolāciju un apdares kārtu atstāta gaisa sprauga, kurā cirkulē āra gaiss, bet sienas apakšdaļā un augšdaļā ierīkotas atveres, pa kurām āra gaiss var iekļūt šai spraugā. Visbiežāk šīs atveres atrodas ne tikai sienas apakšā un augšā, bet arī pašā tās plaknē, gar logiem, durvīm vai citām atverēm. Tādējādi gaiss pastāvīgi cirkulē un siena vēdinās.

Nesošā sienas daļa var būt veidota no ļoti dažādiem materiāliem – betona, dažādu ķieģeļu veidiem, blokiem, koka karkasa vai pilna koka guļbūves, vai stāvbūves brusām. Vēdināmās sienas var ierīkot, siltinot gan jaunbūves, gan renovējamas vienstāvu un daudzstāvu ēkas.

Vēdināmo sienu apdares materiālu piedāvājums ir patiešām liels – no koka un plastmasas apdares dēļiem līdz šķiedrcementa, augstspiediena lamināta, keramikas plāksnēm vai alumīnija kompozītpaneļiem un ķieģeļu mūrim. Vēdināmo sienu siltināšanā lietojamie materiāli un to ierīkošana ir atkarīga no fasādes apdares stiprinājuma veida un sienas konstrukcijas: divu līmeņu vai viena līmeņa karkasa sistēmas vai nostiprināšanas ar elastīgiem stiprinājumiem trīskāršas mūra sienas gadījumā.

Siltumizolācija vēdināmu sienu konstrukcijās
Siltumizolācijai jābūt pasargātai no gaisa spraugā cirkulējošā gaisa iedarbības. Var izmantot īpašas sienu siltināšanai paredzētas puscietas akmens vates plāksnes, tādā gadījumā papildu aizsardzība no vēja nav vajadzīga. Var izmantot arī universālās elastīgās akmens vates plāksnes kā galveno siltinājuma slāni, tad papildus jālieto plāksnes aizsardzībai no vēja plūsmas iedarbības uz visu siltumizolācijas slāni.
Ērtāka un vienkāršāka lietošanai ir viena līmeņa karkasa sistēma. Tādā gadījumā siltumizolāciju var ierīkot no divu tipu plāksnēm (universālajām elastīgajām un pretvēja aizsardzības plāksnēm) vai no vienas kārtas plāksnes. Starp karkasa elementiem montē un pie sienas virsmas piekļauj universālās elastīgās akmens vates plāksnes PAROC eXtra. To pretvēja aizsardzībai lieto PAROC WAS 25t, PAROC WAS35t akmens vates plāksnes vai jaunās, ļoti efektīvās siltumizolācijas plāksnes PAROC Cortex ar gatavu, uz materiāla uzstrādātu speciālu pretvēja plēvi. Kā vienas kārtas izolāciju ieteicams lietot jaunās PAROC WAS 35t akmens vates plāksnes.

autors: Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai
Foto: Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai; autors: Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai


Siltumizolāciju dubultkarkasa gadījumā, tāpat kā viena līmeņa karkasa gadījumā, veido no divu tipu plāksnēm: starp karkasa elementiem montē un pie sienas virsmas piekļauj universālās elastīgās akmens vates plāksnes PAROC eXtra. To pretvēja aizsardzībai izmanto PAROC WAS 25t, PAROC WAS35t vai PAROC Cortex plāksnes.

Trīskāršas mūra sienas siltinājumu var veidot no vienas vai divām siltumizolācijas kārtām. Tā kā trīskāršas mūra sienas vēdinās ļoti maz, arī prasības pretvēja aizsardzības kārtai ir minimālas.

Veidojot trīskāršas mūra sienas siltinājumu no vienas siltumizolācijas kārtas, var izmantot PAROC WAS 50 akmens vates plāksnes bez papildus aizsardzības no vēja. Veidojot siltumizolāciju no divām kārtām, izmanto universālās elastīgās akmens vates plāksnes PAROC eXtra kā pamata slāņa siltumizolāciju, bet aizsardzībai no vēja var izmantot PAROC WAS 35t,PAROC WAS 25t vai PAROC Cortex akmens vates plāksnes.

Ja aizsardzībai no vēja izmanto PAROC Cortex plāksnes, hermetizēšanai obligāti jālieto līmlentes – plākšņu savienojuma vietām ieteicams izmantot āra darbiem paredzēto līmlenti PAROC XST 020, bet ēkas stūriem, durvju un logu ailēm – PAROC XST 021 lenti.

autors: Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai
Foto: Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai; autors: Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai


Vēdināmās sienas ar vienkāršu un dubultu karkasu
Metāla karkasa tips, karkasa "solis" (attālums starp profiliem), metāla karkasa elementu biezums, skrūves un to skaits jāizvēlas un jāaprēķina, ņemot vērā sienas veidu, vēja slodzi konkrētās zonās, ēkas augstumu, apdares elementu veidu un citus faktorus. Turklāt vēdināmajai gaisa spraugai jāatbilst sistēmas ražotāja norādījumiem, taču tā nedrīkst būt mazāka par 25 mm. Vēdināšanas atveru laukumam arī jāatbilst sistēmas ražotāja norādījumiem, taču tā nedrīkst būt mazāka par 50 cm2, rēķinot uz vienu metru sienas. Lai siena vēdinātos, jāierīko vēdināšanas spraugas tās augšējā un apakšējā daļā. Turklāt jānodrošina, lai vēdināmajā gaisa spraugā no āra iekļuvušais ūdens vai kondensāts nebojātu siltumizolāciju un citus konstrukcijas slāņus. Ūdens novadīšanai jāierīko drenāžas atveres.

Divu līmeņu karkasu izmanto retāk nekā viena līmeņa karkasu. Tas noder renovējamajiem objektiem ar nelīdzenām sienām. Sākot montēt divu līmeņu karkasa vēdināmās sienas sistēmu, starp metāla elementiem un sienu jālieto atdalošās siltumizolācijas starplikas. Profili pie metāla elementiem jāpiestiprina tā, lai izveidotu vajadzīgo horizontālo karkasu siltumizolācijai. Karkasā samontē universālās elastīgās siltumizolācijas akmens vates plāksnes. Elastīgās plāksnes noklāj ar vienlaidu pretvēja aizsardzības kārtu. Tad jāaizdarina plākšņu saskares vietas, ēku stūri, durvju un logu aiļu malas, ja tiek izmantots PAROC Cortex plākšņu pielietojums. Ar vertikāli nostiprināmiem "omega" veida metāla profiliem izveido vismaz 30 mm gaisa spraugu, piestiprina fasādes apdares plāksnes atbilstoši sistēmas piegādātāja prasībām.

Viena līmeņa karkasa sistēmas gadījumā siltumizolāciju mehāniski piestiprina pie sienas - tai nav papildus jāveido otrs karkass. Karkass vajadzīgs tikai fasādes apdares materiāla stiprināšanai. Pie sienas ierīko fiksatorus, kuri, tāpat kā pirmajā gadījumā, jānostiprina, lietojot starplikas. Siltumizolāciju veido no vienas vai divām kārtām. Tāpat kā gadījumā ar divu līmeņu karkasu, ja tiek izmantota PAROC Cortex plāksne, jāaizdarina pretvēja aizsardzības slāņa saskares vietas, ēku stūri un durvju un logu aiļu malas. Pie fiksatoriem stiprina vertikālus profilus, veidojot vismaz 30 mm gaisa spraugu. Tad atbilstoši sistēmas piegādātāja prasībām veido fasādes apdares slāni.

Trīskāršas mūra sienas visbiežāk ir sastopamas privātmāju celtniecībā. Nesošā sienas daļa tiek mūrēta no dažādiem ķieģeļiem vai blokiem. Gan ķieģeļu, gan bloku mērķis ir slodzes nestspēja un veidot noslēgtu sienu jeb ēkas norobežojošo virsmu.

autors: Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai
Foto: Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai; autors: Efektīvi risinājumi sienu siltināšanai


Trīskāršas mūra sienas pieder pie vēdināmo sienu tipa, tāpēc šeit starp siltumizolācijas un apdares mūra kārtu tiek ierīkota vēdināma gaisa sprauga. Tās ieteicamais platums ir 30-40 mm. Lai āra gaiss nokļūtu vēdināšanas starpā, apdares mūra apakšējā kārtā (≥ 50 cm augstumā no zemes virsmas) ierīko atveres, tas ir, ik pēc diviem ķieģeļiem atstāj ar saistvielu neaizpildītu vienu vertikālo ķieģeļu mūra šuvi. Tāpat ierīko arī atveres ēkas augšdaļā un loga apakšas un augšas līmenī.

Nesošās mūra sienas un apdares mūra sasaistīšanai izmanto elastīgus stiprinājumus. Ierīkojot siltinājuma slāni, siltumizolāciju uzmauc uz elastīgajiem stiprinājumiem un piekļauj pie nesošās mūra sienas daļas. Siltumizolāciju nostiprina vietā ar fiksatoriem.

Siltumizolācijas biezumu izvēlas, balstoties uz aprēķiniem atkarībā no sienas nesošās konstrukcijas siltumtehniskajiem parametriem. Saskaņā ar būvnormatīvu LBN002-15 dzīvojamām ēkām, privātmājām sienu siltumizolācijas biezumam ir ieteicams būt ne mazākam par 200mm.


Katram celtniekam jāzina, ka:
• siltumizolācijai cieši jāsakļaujas ar siltināmo virsmu;
• siltumizolācijas plāksnes jāmontē ar nobīdi vienai attiecībā pret otru;
• ierīkojot divu kārtu siltumizolāciju, ārējās kārtas izstrādājumiem jāpārklāj apakšā esošo plākšņu šuves;
• Spraugām starp siltumizolācijas plāksnēm jābūt aizbāztām (aizpildītām);
• Veidojot siltumizolāciju vai pretvēja aizsardzību no PAROC® Cortex™, plākšņu saskares vietas, ēku stūri un durvju un logu aiļu malas jāaizdarina ar īpašām līmlentēm.

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.