Inovatīva un kvalitatīva topogrāfija, mērniecība, ģeodēzija un teritorijas plānošana

Inovatīva un kvalitatīva topogrāfija, mērniecība, ģeodēzija un teritorijas plānošana

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu tikai sertificēts mērnieks drīkst veikt kadastrālo uzmērīšanu (zemes kadastrs). Taču ir arī citas jomas, kurās šiem speciālistiem ir īpaši svarīga loma, tostarp ģeodēzija, topogrāfija, teritorijas plānošana, uzmērīšana un citi darbi. Mērniecības kompānijā SIA "Ģeodēzists" darbojas zinoši un sertificēti speciālisti, kas izmanto inovatīvu un kvalitatīvu aprīkojumu.

Plaša pieredze visā Latvijā
Uzņēmums sniedz mērniecības, teritorijas plānošanas, uzmērīšanas un ģeodēziskos pakalpojumus, pielāgojoties katra klienta vajadzībām. "Ģeodēzists" lepojas ar bagātīgu pieredzi, darbojoties dažādās Latvijas vietās:
• aerouzmērīšana un lāzerskenēšana – kopš savas darbības sākuma uzņēmums ir veicis uzmērīšanas darbus Kuldīgā, Ventspilī, Talsos un citviet, veidojot augstas kvalitātes ortokartes, veicot objektu uzmērīšanu un pazemes objektu lāzerskenēšanu;
• ģeodēzisko tīklu apsekošana un pilnveidošana – apsekotas vairākas pašvaldības, analizējot tajās esošos ģeodēziskos tīklus, lai palīdzētu tos pilnveidot;
topogrāfija – uzņēmuma komanda izstrādājusi topogrāfiskos plānus un veikusi topogrāfisko uzmērīšanu vairākās Latvijas vietās;
• ģeodēzija – veikti izpildmērījumi un inženierģeodēziskie darbi dažādu projektu realizācijas posmos Ventspilī, Salaspilī, Garkalnē un citviet;
• kadastrālā uzmērīšana un zemes ierīcība – "Ģeodēzistam" ir pieredze zemes ierīcības darbu veikšanā, kā arī kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanā (tiek veidots zemes robežu plāns, noteikti apgrūtinājumi, ja nepieciešams, analizēts meliorācijas kadastrs un sagatavoti visi pārējie nepieciešamie dokumenti iesniegšanai Valsts zemes dienestā).

Kādēļ izvēlēties "Ģeodēzista" pakalpojumus?
• Vairāk nekā 20 gadu pieredze un zināšanas mērniecības jomā.
• Viens no lielākajiem mērniecības uzņēmumiem Latvijā.
• Izmanto inovatīvu un mūsdienīgu aprīkojumu.
• Pielāgojas katra klienta vajadzībām, radot individuālus risinājumus.
• Katrs darbs tiek veikts atbildīgi, precīzi un atbilstoši likumdošanai un standartiem.
• Vairākiem uzņēmuma darbiniekiem ir piešķirtas Latvijas Mērnieku biedrības Atzinības zīmes.
• "Ģeodēzista" darbinieki regulāri pilnveido zināšana un prasmes, lai vienmēr būtu informēti par jaunumiem savā jomā un spētu nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus.
• Uzņēmums uzkrājis pieredzi gan mazākos, gan lielākos projektos visā Latvijā.
• "Ģeodēzists" ne tikai sniedz pakalpojumus, kas noder objektu celtniecībā, bet arī apkalpo sporta sacensības, veicot precīzu attālumu mērīšanu.

Uzziniet vairāk par to, kā uzņēmuma komanda var palīdzēt tieši jums – Geodezists.lv!

Dalies ar šo rakstu

Komentāri