building.lv skaitļos

Lietotāji online21
Aktīvie uzņēmumi86
Nozares raksti32456
L4: mēs augam līdzi laikam un klientu vajadzībām : building.lv - par būvniecību Latvijā

L4: mēs augam līdzi laikam un klientu vajadzībām

L4: mēs augam līdzi laikam un klientu vajadzībām

Firmas vēsture aizsākās 1994. gada beigās, un sākotnēji tai bija šaurs darbības spektrs: iepirkumu konsultācijas, konkursu organizēšana un projektu vadība.

autors: L4: mēs augam līdzi laikam un klientu vajadzībām
Foto: L4: mēs augam līdzi laikam un klientu vajadzībām; autors: L4: mēs augam līdzi laikam un klientu vajadzībām
Interviju sniedza Firmas L4 valdes priekšsēdētājs Jānis Māsēns.

Lūdzu, pastāstiet par firmas dibināšanas vēsturi!

Firmas vēsture aizsākās 1994. gada beigās, un sākotnēji tai bija šaurs darbības spektrs: iepirkumu konsultācijas, konkursu organizēšana un projektu vadība. Savu darbību esam sākuši faktiski no nulles – 1994.gadā firmā strādāja tikai daži cilvēki. Šobrīd firma ir būtiski mainījusies - izaugusi, transformējusies, un tajā ir vairāk nekā 150 darbinieki, ieskaitot strādājošos četrās filiālēs un 2 meitas uzņēmumos visā Latvijā, kā arī Lietuvā. Esam viens no lielākajiem, pieredzes bagātākajiem un sazarotākajiem inženiertehnisko konsultāciju uzņēmumiem Latvijā un 2009.gada nogalē svinēsim 15 gadu darba jubileju.

Jau uzņēmuma darbības sākuma posmā mums izveidojās laba sadarbība ar daudziem Latvijas uzņēmumiem – gan privātajā, gan pašvaldību un valsts sektorā, taču mūsu tā laika darbības joma bija ārkārtīgi šaura. Daudzējādā ziņā pozitīvās attīstības un darbības jomu paplašināšanas impulsi nāca tieši no mūsu klientiem. Firmas pakalpojumu klāsta daudzveidību orientējām tieši uz to, ko mūsu klienti un sadarbības partneri atzina par vispieprasītāko.
Tādējādi no ekonomisko konsultāciju un projektu sagatavošanas ekspertiem pakāpeniski izaugām līdz inženiertehnisko pakalpojumu sniedzējiem. Tas bija 90-to gadu beigu uzstādījums, manuprāt, ļoti veiksmīga un produktīva iniciatīva.

Sākot "inženiertehnisko pavērsienu", kompānijā iesaistījām jaunus speciālistus – inženiertehnisko jomu profesionāļus, kuri bija gatavi attīstīt mūsu jaunizveidotos tehniskos darbības virzienus.

Tagad Firma L4 piedāvā plašu pakalpojumu klāstu: konsultācijas iepirkumu konkursu organizēšanā un projektu vadībā, finanšu un vadības konsultācijas, elektroapgādes projektēšanas un vides konsultāciju pakalpojumus, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu, autoceļu un tiltu projektēšanu, ceļu un tiltu būvniecības uzraudzību, tāpat arī ģeogrāfisko informāciju sistēmu izstrādi. Nodibināts arī mācību centrs, un uzņēmums piedāvā komplekso projektu risinājumus. Visus šos pakalpojumus nodrošina ne tikai firmas galvenā biroja speciālisti Rīgā, bet, aptverot visu Latvijas teritoriju, gan filiāles Jelgavā, Liepājā un Valmierā, gan meitas uzņēmumi SIA "L4 Ceļu projekti" un SIA "Ekolat" Daugavpilī, bet Lietuvā - UAB "L4 Projektai".

Mums ir izdevies izveidot lielisku inženiertehnisko jomu profesionāļu komandu, bez kuras Firmas L4 darbs šobrīd nav pat iedomājams. Pateicoties šo mūsu cilvēku uzņēmībai un profesionālajai kompetencei, esam strauji auguši, attīstījušies un kļuvuši daudz konkurētspējīgāki. Vēlos akcentēt arī mūsu tehnisko speciālistu personisko īpašību lomu daudzu inženiertehnisko virzienu veiksmīgā attīstībā. Daudzi speciālisti veiksmīgi apvieno tehniski profesionālo kompetenci ar biznesa domāšanu, un šie faktori ir firmas attīstības veiksmes pamatbalsti.

Kā lielo Eiropas struktūrfondu līdzekļu pieejamība iespaido Firmas L4 darbu?

Latvijas dalībai Eiropas Savienībā un ES struktūrfondu metodiskai apguvei valsts infrastruktūras projektu realizācijā ir liela nozīme mūsu uzņēmuma izaugsmē.
Svarīgi, ka infrastruktūras kvalitātes līmenis valstī pieaug – cilvēki saņem kvalitatīvāku dzeramo ūdeni, var braukt pa labākas kvalitātes ceļiem un ātrāk pārvarēt attālumus. Latvija arī kā potenciāla biznesa attīstības zona investoriem būs daudz pievilcīgāka ar labas kvalitātes infrastruktūru.

Manuprāt, šobrīd būtu nepieciešams nodrošināt to, lai ES fondu līdzekļu apguve neapstātos. Diemžēl šobrīd mūsu valstī situācija mainās ne pa stundām, bet pa minūtēm, un ir ļoti grūti paredzēt, kas mūs sagaida šajā gadā. Mūsu rīcībā esošā informācija nav pietiekama, tomēr tā ļauj cerēt, ka galvenos attīstības projektus, kuros jau ir investēti lieli līdzekļi, ekonomiskās lejupslīdes inerce neskars.
Nav jākoncentrējas uz krīzi, drīzāk jādomā, kā to ātrāk un mazāk sāpīgi pārvarēt.

Kāda ir Jūsu firmas profesionālās un menedžmenta izaugsmes stratēģija šobrīd? Kādi ir galvenie akcenti?

Plašāka sniegto pakalpojumu pakete – tā ir labas un produktīvas attīstības ķīla tādam uzņēmumam kā Firma L4.

Daudziem mūsu klientiem ir svarīgi apzināties, ka viņu iecerētā projekta ietvaros mūsu speciālistus iespējams piesaistīt dažādās projekta attīstības stadijās un dažādās tehniskajās jomās. Ir taču daudz ērtāk, ja, piemēram, ir iespējams nodrošināt ūdensapgādes sistēmu un ceļu būves inženieru sinhronu darbu viena uzņēmuma ietvaros, nevis censties "savietot" šo divu sfēru speciālistus no dažādām firmām. Integrācija un plašs piedāvāto pakalpojumu klāsts – tā ir arī klienta laika un līdzekļu ekonomija.

Pagaidām vēl mēs nevaram piedāvāt pilnīgi visu inženiertehnisko komunikāciju projektēšanu, tomēr mēs pie tā strādājam. Mums ir izveidojusies stabila un abpusēji produktīva sadarbība ar uzņēmumiem – partneriem, kas palīdz mums projektēt tās komunikāciju daļas, kuras mūsu speciālisti šobrīd nevar veikt pilnībā pašu spēkiem. Klienti arvien biežāk un labprātāk izvēlas sadarbību ar firmām, kuru sniegtais pakalpojumu klāsts neaprobežojas tikai ar vienu vai divām, plānoto projektu realizācijas ciklā ietveramām jomām, bet gan spēj piedāvāt pilna cikla servisu: no projektu pieteikuma un tehniski-ekonomiskā pamatojuma sagatavošanas līdz inženiertehnisko projektu izstrādei un to realizācijas uzraudzībai.

Svarīgi, lai klients saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu un vēlētos atgriezties, turpinot sadarbību.

Infrastruktūras rekonstrukcijas un sakārtošanas projekti ir nozīmīga Jūsu firmas biznesa stratēģijas daļa. Kas ir Jūsu klienti, šo objektu projektēšanas un būvuzraudzības pasūtītāji?

Infrastruktūras projektu realizācijā mūsu lielākie un nozīmīgākie klienti ir šo infrastruktūras objektu īpašnieki vai apsaimniekotāji: valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumi. Pamatā infrastruktūras attīstības projekti ir valsts pasūtījums. Protams, ir arī veiksmīga un ilglaicīga sadarbība privātajā būvprojektēšanas un būvniecības sektorā, tomēr šo projektu apjoms krietni vien atpaliek no infrastruktūras projektu apjoma. Tā ir mūsu biznesa specifika, bet vēlos piebilst, ka ikviens klients mums ir svarīgs, tāpēc ļoti būtiski, lai savstarpējā sadarbība radītu gandarījumu un vēlmi to turpināt!

Protams, te jāatzīmē, ka valsts pasūtījuma iegūšana ir kvalifikācijas un konkurences cīņa, kurā mūsu sagatavotais piedāvājums ir tikai viens no daudziem. Lai saņemtu pasūtījumu un nodrošinātu sev darbu, mums jābūt objektīvi konkurēt spējīgiem – gan pakalpojumu kvalitātes, gan to izmaksu ziņā. Kā dažus piemērus varu minēt - objektus, ar kuriem varam pamatoti lepoties - pavisam nesen esam beiguši Lidostas "Rīga" skrejceļa pagarināšanas būvuzraudzības darbus, tāpat palīdzējām piesaistīt finansējumu no Eiropas struktūrfondiem AS "Laima" un "Staburadze" ražošanas modernizācijas projektiem. Mūsu ceļu būvuzraugu devums bijis nozīmīgs Via Baltica dažādu posmu būvuzraudzībā, autoceļa Rīga - Sigulda tā sauktā "melnā punkta" rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšanā, kur pasūtītājs ir bijusi LR Satiksmes ministrija, un vēl ļoti daudzos un daudzveidīgos objektos. Mēs darbojamies profesionāli, pārdomāti un efektīvi, lai pozitīva attīstība un pārmaiņas gandarītu ne tikai pasūtītājus, bet visu sabiedrību.

Kādi bijuši aizvadīto gadu nozīmīgākie izaicinājumi, lielākie satricinājumi?

Jā, izaicinājumi, protams, ir bijuši. Izaicinājumu bijis salīdzinoši daudz, jo bez tiem nebūtu iespējama mūsu kvalitatīvā izaugsme līdz tādas daudznozaru kompānijas līmenim, kādi esam šobrīd. Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem iepriekšējo 5 gadu laika periodā bija ārkārtīgi straujā valsts ekonomiskā izaugsme, tā teikt, ekonomikas eksplozijas veida attīstība. Valstīs ar stabilu un vienmērīgu attīstību šādi lēcieni nav vērojami, savukārt, Latvijas nebūt ne nobriedušo ekonomiku tas satricināja līdz pat pamatiem. Vismaz attiecībā uz būvniecības un būvprojektēšanas sektoru izaugsmi. Bija vērojams milzīgs būvniecībā iepludināto investīciju pieaugums, palielinoties būvniecības izmaksām un algām. Arī mums šajā vētrainās attīstības procesā nācās balansēt uz riska menedžmenta robežas, lai būtu iespējams nostabilizēt uzņēmuma straujo izaugsmi.

Es domāju, ka katrs speciālists piekritīs atziņai, ka uzņēmuma izaugsme 30-40% gadā ir ievērojams izaicinājums pašam uzņēmumam, tā finanšu stabilitātei, speciālistu kapacitātei un projektu menedžmenta sektoram.

Kā lielu un nopietnu problēmu var minēt kompetentu kadru piesaisti situācijā, kad ļoti strauji pieaug algu apjoms un speciālistu pieprasījums. Latvijā, kuras ekonomikas kapacitāte un cilvēkresursu apjoms saglabājās tikpat liels kā pirms milzīgo investīciju ieplūšanas, pēkšņi nācās apgūt milzu finanšu līdzekļus, tos kaut kā "novirzot" projektiem. Kadru deficīts šo lielo investīciju piesaistes un aktīvas apgūšanas brīdī kļuva par milzu aizķeršanos, ja ne klupšanas akmeni daudzām inženiertehniskajām un būvniecības kompānijām, tāpēc arī mūsu gadījumā varu apgalvot, ka šis izaicinājums bija smags, tomēr nebija nepārvarams.
Te gan ir jāpiebilst, ka pašreizējā situācija ir mainījusies.

Kāds ir Jūsu skatījums uz inženiertehnisko pakalpojumu sektora attīstību Latvijā -gan kopumā, gan attiecībā uz Jūsu firmu?

Inženiertehniskajiem pakalpojumiem, manuprāt, allaž ir bijusi un būs laba attīstības perspektīva ne tikai Latvijā, bet kopumā. Tā ir joma, bez kuras modernas sabiedrības dzīve ir ļoti grūti iedomājama. Šīs jomas pakalpojumi sabiedrībai ir objektīvi nepieciešami, it īpaši Eiropas Savienībā, kur valda visai augsti dzīves standarti.

Tāpēc valstij un pašvaldībām būtu jārūpējas, lai inženiertehniskā infrastruktūra būtu pēc iespējas labākā stāvoklī, lai tā tiktu adekvāti uzturēta un ekspluatēta. Bet izveidošanas, uzturēšanas un adekvātas ekspluatācijas nodrošinājumam nepieciešams inženiertehnisko speciālistu un firmu atbalsts.

Firma L4 ir viens no lielākajiem spēlētājiem Latvijas inženiertehnisko konsultāciju un projektēšanas tirgū, tāpēc, protams, mūsu pozīcijas ir salīdzinoši stabilas. Mēs cenšamies nodrošināt, lai sadarbība ar mūsu firmu klientiem būtu ne tikai izdevīga, bet arī ērta un patīkama. Kā jau minēju iepriekš, tiek darīts ļoti daudz, lai dažādotu mūsu piedāvāto pakalpojumu klāstu, uzlabotu un pilnveidotu pakalpojumu kvalitāti un klientu apkalpošanu.

Pašreiz vēl svarīgāka nekā iepriekš ir partneru sadarbība, kas balstīta savstarpējā uzticībā. Jāizmanto šis laiks, lai strādātu vairāk un cītīgāk, vairāk mācītos, atrastu jaunas iespējas un risinājumus.

Mūsu uztverē vienīgi šāds ceļš ir firmas darbības perspektīva un stabilitātes pamats tuvākā un tālākā nākotnē.

Building.lv/Latinzenieris.lv redakcija pateicas J.Māsēna kungam par atsaucību un redakcionālo līdzdalību intervijas tapšanā!
Banner 280x280

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.