building.lv skaitļos

Lietotāji online43
Aktīvie uzņēmumi2009
Nozares raksti32929
Mūsu mērķis ir maksimāli paplašināt mūsu klientu izvēles iespējas : building.lv - par būvniecību Latvijā

Mūsu mērķis ir maksimāli paplašināt mūsu klientu izvēles iespējas

Mūsu mērķis ir maksimāli paplašināt mūsu klientu izvēles iespējas

BIM projekti ir sarežģīti, un, lai labāk palīdzētu inženieriem, UPONOR ir izveidojis visaptverošu BIM platformu ar dažādiem rīkiem un pakalpojumiem. Saruna ar Mihalu Nedzinski, “Uponor” BIM centra vadītāju.

Būvniecības nozarē digitalizācija nozīmē BIM (ēkas informācijas modelēšanu). Tā ir pieeja, kuras ietvaros ēkas vispirms tiek būvētas virtuāli un tikai pēc tam reālajā dzīvē. Šāda pieeja visā Eiropā ir kļuvusi par ierastu praksi, lai gan Lielbritānija un Skandināvijas valstis atrodas šī attīstības procesa priekšgalā. BIM apvieno vairākas dimensijas vienā modelī  trīsdimensionālu attēlojumu, laika un izmaksu analīzi, ilgtspējas izvērtējumu, kā arī būvdarbu vadīšanu. Tas arī savieno visus plānošanā un īstenošanā iesaistītos speciālistus. BIM projekti ir sarežģīti, un, lai labāk palīdzētu inženieriem, “Uponor” ir izveidojis visaptverošu BIM platformu ar dažādiem rīkiem un pakalpojumiem. Saruna ar Mihalu Nedzinski, “Uponor” BIM centra vadītāju, kas vadīja jaunās platformas izstrādi.

Ko inženieri kopumā sagaida no BIM platformas?
BIM ir ārkārtīgi sarežģīta pieeja, kas vienā kopējā virtuālā modelī apvieno daudzas un dažādas būvniecības dimensijas un aspektus, kā arī daudzus ekspertus no svarīgām profesionālām jomām. Inženieriem un ikvienai būvniecības procesā iesaistītajai personai ir nepieciešama uzticama un ārkārtīgi efektīva programmatūra, kas ļauj sadarboties dažādiem būvniecības jomu pārstāvjiem. Vēl viens svarīgs faktors ir modelī izmantotie produkti, jo ir skaidrs, ka inženieri var strādāt tikai ar tiem komponentiem, kas pieejami failos, kuri ir savietojami ar viņu programmatūru. Tāpēc tādiem piegādātājiem kā “Uponor” jāuzņemas atbildība, lai datus varētu nodrošināt izmantojamā veidā. Šajā kontekstā piekļuvei uzticamiem datiem ir milzīga loma, ņemot vērā arī starptautiskās sadarbības attīstību. Atšķirībā no iepriekšējām tehnoloģijām, piemēram, CAD, BIM piedāvā inženieriem vairāk iespēju uzskatāmi parādīt savas idejas skaidri saprotamā 3D vidē. Viņi ne tikai rasē būvi, bet gan veido virtuālu prototipu, izmantojot reālu produktu digitālas kopijas. Tikai šāds projektēšanas veids var nodrošināt, ka projektu var vēlāk realizēt dabā, jo BIM modelis jau pirms būvniecības procesa faktiskās sākšanās parāda projektēšanas, ierīkošanas un faktiskās ekspluatācijas ierobežojumus. Piemēram, produkti dažādos tirgos nav pieejami vienādā mērā, atšķiras to ģeometrija un uzstādīšanai vai apkalpošanai nepieciešamā vieta, kā arī iepakojumu izmēri un garantijas politika. Attiecīgi ir ļoti svarīgi, lai visā produkta dzīves ciklā šie dati dinamiski mainītos. Tieši tāpēc inženieriem vajag un viņi sagaida, ka BIM risinājumu uzticamība būs ļoti augsta.


Kā “Uponor” BIM platforma nodrošina atbilstību šīm gaidām?
Jaunas platformas izstrādei pievērsāmies, paturot prātā tieši šīs prasības. Tā rezultātā ir izveidota visaptveroša, ar datu palīdzību vadīta būvniecības un infrastruktūras projektu sistēma, kurā uzsvērta uzticamība, pielāgojamība un automatizācija un kura iespējami labāk palīdz tās lietotājiem. Platforma ir universāls risinājums ar trīs galvenajiem elementiem  bibliotēku, instrumentiem un papildu pakalpojumiem. Bibliotēkā dažādos CAD un BIM formātos, piemēram, Revit, IFC un DWG pieejams pilns “Uponor” produktu portfelis, tā nodrošinot, ka inženieri to var izmantot, lietojot dažādus programmu risinājumus. Platforma ir pieejama visā Eiropā, bet tās saturs ir atkarīgs no attiecīgā reģiona. Tas nozīmē, ka inženieri jebkurā vietā var izvēlēties savu valodu, paļauties uz vietējā klientu servisa kontaktpersonas atbalstu, izmantot valstī pieejamo produktu portfeli, kur vienmēr ietilpst produkta 3D modelis, kā arī informācija par, piemēram, tehniskajām īpašībām dažādos tirgos. Mūsu BIM platformai ir viens datu avots visiem “Uponor” BIM risinājumiem, un tā vienmēr satur visjaunāko informāciju.

Jūs minējāt pielāgojamību un automatizāciju. Kā platformā šie jēdzieni darbojas praktiski?
Divas galvenās funkcijas, kas padara platformu par vienu no vismodernākajām visā nozarē, ir rīki un datu virzīta automatizācija. Mūsu mērķis vienmēr ir bijis atvieglot inženieru dzīvi, kad viņiem jāstrādā pie lielām būvēm vai infrastruktūras projektiem. Piemēram, izmantojot Revit programmas paplašinājumu, tiek lielā mērā automatizēts projektēšanas process. Lietotāji var integrēt produktu bibliotēku savā programmnodrošinājumā, un uz iegulto datu pamata platforma automātiski piedāvā produktus vai pat, piespiežot vienu pogu, uzprojektē visu zemgrīdas apkures sistēmu  lietotājam nav katra caurule jāiezīmē ar roku. Inženieri šādi var uzreiz veidot modeli, nevis katalogā no sākuma meklēt piemērotas caurules un stiprinājumus, jo platforma to izdara viņu vietā. Tā kā BIM platformas darbu vada dati, produktu informācija modelī tiek atjaunināta automātiski, tiklīdz dati tiek mainīti to avotā. Tas visu procesu padara uzticamāku un ērtāk lietojamu, kā arī novērš ar produktu datiem saistītas kļūdas. Platformas komponents “Pakalpojumi” savieno inženierus ar vietējo klientu apkalpošanas komandu, kas viņiem palīdz katrā un ikvienā projekta posmā visā būves dzīves ciklā. Mūsu BIM eksperti piedāvā klientiem uzprojektēt visas “Uponor” sistēmas, lai viņi tikmēr varētu pievērsties citiem plānošanas procesa aspektiem.

Izklausās, ka platforma tika veidota, reaģējot uz nozares vajadzībām. Kāda līdz šim bijusi “Uponor” pieredze ar BIM?
Varam paļauties uz daudzus gadus ilgo praktisko pieredzi darbā ar BIM. Lai pilnībā izprastu izaicinājumus, ar ko sastopas inženieri, mēs “Uponor” pārliecināmies, ka visi mūsu BIM eksperti ir arī attiecīgās jomas eksperti, kam ir praktiska pieredze darbā un kas pārzina inženieru grūtības. Pirmos soļus darbā ar BIM “Uponor” spēra jau 2014. gadā, kad sākotnējās Revit pakotnes portfelis kļuva pieejams Lielbritānijā. Lielāko daļu darba, ieskaitot informācijas atjaunināšanu par produktiem, joprojām veica manuāli. Pamatojoties uz klientu atsauksmēm, un pēc tirgus prasību un biznesa iespēju analīzes mēs izlēmām spert soli uz priekšu. 2017. gadā uzsākām BIM centra organizēšanu atbilstoši segmentiem, un šajā procesā mums palīdzēja vietējās visu Eiropas valstu BIM komandas. Tā kā mums ir pieredze BIM reālā izmantošanā, inženieriem varam piedāvāt īstenojamus un noderīgus risinājumus. Šī iemesla dēļ arī esam strādājuši pie visaptveroša BIM risinājuma pielāgošanas un automatizācijas  mēs zinām, cik svarīgi ir nodrošināt efektīvu plānošanas procesu, un mūsu mērķis ir dalīties savās zināšanās ar plānošanā iesaistītajiem partneriem.

Kāpēc pielāgošana un automatizācija ir tik svarīgas saistībā ar BIM?
Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums jāpalūkojas, kā laika gaitā BIM ir attīstījies un ko BIM risinājumi piedāvāja iepriekš. Piemēram, iepriekšējās pieejas bija mazāka mēroga un atkarīgas no manuāla darba, līdz ar to varēja rasties kļūdas un bija nepieciešams ieguldīt daudz darba. BIM modeļi tika piedāvāti tikai Revit formātā un tikai ierobežotam skaitam produktu. Tomēr tas bija labs sākums, kas ļāva mums gūt ieskatu svarīgos tirgus aspektos, lai labāk izprastu un pēc tam arī apmierinātu plānotāju vajadzības. Viņiem jātiek galā ar lieliem un sarežģītiem projektiem, jāsadarbojas ar arhitektiem un citu profesiju pārstāvjiem, un tas viss un vēl daudz ka cits jāiestrādā centrālā modelī. Efektīvāks veids, kā varam viņus atbalstīt, ir visaptveroša platforma, kas ņem vērā ne tikai dažus, bet visus izaicinājumus. Vienīgais veids, kā to iedarbīgi izdarīt, ir izmantot automatizētus procesus, piemēram, informācijas par produktiem vienlaicīgu atjaunināšanu visā platformā. Pielāgošanās ir svarīgāka klientiem. Viņiem noteikts rīks vai piekļuve datiem labumu dod tad, ja tie ir pielāgoti klientu vajadzībām un paātrina plānošanas procesu. Beigu beigās, ja ir runa par BIM modeļiem, mūsu mērķis ir pēc iespējas paplašināt klientiem pieejamās opcijas.

Kā BIM nozare un “Uponor” platforma attīstīsies nākotnē? Kuras ir galvenās tendences, kam jāseko?
Lielākos izaicinājumus nozarei rada standartizācija un datu unificēšana. Pašlaik BIM tirgus ir ļoti sadrumstalots un, pat ja inženieri pilda tos pašus uzdevumus, viņi bieži vien nerunā vienā “BIM valodā”. Tā rezultātā rodas nesaprašanās, nodotie projekti neatbilst līgumu prasībām vai arī būvlaukumā rodas liekas izmaksas. Ir vairāki starptautiskie standarti, kuru mērķis ir pievērsties šiem jautājumiem, piemēram, ISO 19650 BIM procesu konsolidēšanai un ISO 23386:2020, kā arī ISO 23387:2020, kas abi paredzēti projekta datu unificēšanai. Pēc mūsu domām visi trīs standarti ir svarīgi starpposma mērķi, bet tie nespēs apmierināt visas tirgus vajadzības. Standartizācija ir viena pieeja, kam plānojam pievērsties papildus daudziem vietēja mēroga pasākumiem konkrētāku tirgus vajadzību sīkākai apmierināšanai. Mūsu galvenais mērķis ir ar pragmatiskas pieejas palīdzību atbalstīt savus klientus. Tieši tāpēc izveidojām jauno platformu  lai ātri reaģētu uz mainīgām tirgus tendencēm un atsevišķu klientu prasībām. Esam droši, ka automatizācija un pielāgošana ir paliekošas tendences un ka tās ietekmēs nozari arī turpmākos gados. Projekti un veids, kā izmanto BIM, visticamāk, kļūs vēl sarežģītāks. Tieši tāpēc pielāgošana ir viena no funkcijām, kam pievērsīsimies nākotnē, nodrošinot, lai “Uponor” BIM risinājumi kalpotu par atbalstu inženieriem un lai viņi efektīvi varētu darīt savu darbu. Ar savas datu virzītās platformas palīdzību esam gatavi turpināt iesākto darbu un viegli integrēt tajā arī jaunas iespējas, tādējādi plānošanas procesu ar BIM padarot vēl pielāgojamāku, automatizētāku un vieglāku.Par Uponor
Uponor ir viens no pasaules vadošajiem ūdensapgādes un apkures cauruļvadu sistēmu izstrādātājiem un ražotājiem. Uzņēmums dibināts 1918. gadā Somijā. Uponor nodarbina aptuveni 3700 profesionāļu 26 valstīs Eiropā un Ziemeļamerikā. Uponor piedāvā visaugstākās kvalitātes sistēmas dzīvojamām ēkām, sabiedriskām un publiskām ēkām, kā arī rūpniecības un inženierbūvēm. 2021. gadā “Uponor” apgrozījums bija aptuveni 1,1 miljards eiro. Grupas galvenais birojs atrodas Somijā. “Uponor” tiek kotēts Nasdaq Helsinku sarakstā.  

www.uponor.lv

Facebook.com/UponorLatvia/

Youtube.com/uponorlatvija

Linkedin.com/company/uponor/

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.