Noskaidroti konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" laureāti

Noskaidroti konkursa

Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls "Būvinženieris" šā gada martā izsludināja konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" ar mērķi veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā.

Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014" laureāti – 1. vietas ieguvēji:
Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā – daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Ventas ielā 2;
Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā. Jaunbūve – daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Grostonas ielā 17;
Energoefektīvākā industriālā ēka Latvijā – AS "Valmieras stikla šķiedra" teksturēšanas nodaļas ēka Valmierā, Cempu ielā 13.

Simpātiju balvas ieguvēja - daudzdzīvokļu ēka Liepājā, Ventas ielā 2 - ēka, kas interneta balsojumā konkursa mājaslapā www.energoefketivakeka.lv saņēma visvairāk – 626 balsis.

Ekonomikas ministrijas Atzinības balva tika pasniegta SIA "Ventspils nekustamie īpašumi", kas 2009. gadā noslēdza pirmo līgumu par daudzdzīvokļu ēkas renovāciju ar ES fondu atbalstu. Kopš šī laika Ventspils ir viena no līderēm dzīvojamo māju renovācijā, vienlaikus nemitīgi meklējot iespējas uzlabot renovācijas un līdz ar to pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola uzsver: "Energoefektivitātes paaugstināšana šobrīd viena no būtiskākajām Ekonomikas ministrijas prioritātēm, un tās īstenošanai nākošajos piecos gados plānotais atbalsts ir vairāk kā 333 miljoni eiro. Esmu pārliecināta, ka tas dos jaunu, daudz spēcīgāku impulsu turpmākai ēku renovācijai, kā rezultātā konkursa 10. jubilejā Latvijā būs daudz skaistu un siltumnoturīgu ēku – gan daudzdzīvokļu, gan valsts un pašvaldības, gan industriālās ēkas."

Konkursa žūrijas priekšsēdētāja, žurnāla "Būvinženieris" galvenā redaktore Mārīte Šperberga norāda: "Rezultāts kļūst tuvu ideālam vien tad, ja satiekas gudrs pasūtītājs, kurš precīzi zina, ko vēlas; prasmīgs projektētājs, kurš pasūtītāja vēlmes spēj pārvērst detalizētā projektā konkrēta finansējuma ietvaros; profesionāls un godprātīgs būvētājs, kurš precīzi un laikā realizē ieceri, un prasmīgs būvuzraugs, kurš labi pārzina "drēbi". Ne visās ēkās vienuviet satiekas tik vērtīga komanda, taču energoefektīvākās ēkas statuss liecina, ka tuvojamies vēlamajam rezultātam, par ko ir gandarījums. Mācīsimies no labākajiem!"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks Dainis Locis uzsver: "Energoefektivitāte šodien vairs nav tikai tukša skaņa, bet gan reāla iespēja, kuru apzinās un izmanto gan pašvaldības, gan uzņēmēji, lai ietaupītu. Vienlaikus tas ir ieguldījums vides aizsardzībā, jo izmantotās tehnoloģijas rada siltumnīcefekta gāzu samazinājumu. Tādējādi katrs īstenotais projekts sniedz ieguldījumu klimata pārmaiņu ierobežošanai. Tomēr svarīgi ir turpināt uzsākto darbu un neapstāties pie jau sasniegtā. Esmu pārliecināts, ka konkursa laureātu īstenotie projekti noteikti kalpos par iedvesmas avotu un iedrošinās arī citus uzdrīkstēties īstenot energoefektivitātes pasākumus."
Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" galvenie vērtēšanas kritēriji bija sasniegtais kopējais siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas. Kā sekundārie kritēriji tika izvirzīti ventilācijas sistēmas risinājumi, ilgtspējīgie risinājumi un būvniecības kvalitāte.

Konkursa laureāti balvā saņēma SIA "Grundfoss" cirkulācijas sūkņus un pie mājas piestiprināmu plāksni "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014". Simpātiju balvas ieguvējs saņēma pie ēkas novietojuma soliņu.

Detalizēts apraksts par konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" laureātiem apkopots relīzes pielikumā Nr.1 un konkursa tīmekļa vietnē www.energoefektivaeka.lv.

Konkurss "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" notika laika posmā no šī gada 6. marta līdz 15. maijam. Konkursa ietvaros kopumā tika saņemti 25 pieteikumi (pielikums Nr.2 vai www.energoefektivaeka.lv).

Konkursa nolikums tika sagatavots kopā ar informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" sadarbības partneriem. Konkursa atbalstītāji ir "Profine", SIA "Paroc", SIA "Saint-Gobain Celtniecības produkti", SIA "Tenapors", SIA "Aeroc", SIA "Knauf", SIA "Rockwool", SIA "Grundfoss" un SIA "Robert Bosch".

Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" noslēguma pasākums notika Eiropas Savienības Ilgtspējīgas enerģētikas nedēļas ietvaros. Sīkāka informācija par ES Ilgtspējīgas enerģijas nedēļas pasākumiem atrodama interneta vietnē http://eusew.eu.  


Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv
Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv
Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: https://www.facebook.com/dzivosiltak


Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015"  laureāti

Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" galvenie vērtēšanas kritēriji bija sasniegtais kopējais siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, kā arī siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas. Kā sekundārie kritēriji tika izvirzīti ventilācijas sistēmas risinājumi, ilgtspējīgie risinājumi un būvniecības kvalitāte.


Nominācija "Energoefektīvākās industriālā ēka 2015"


1. vieta - AS "Valmieras stikla šķiedra" teksturēšanas nodaļas ēka Valmierā, Cempu ielā 13

Projekta pasūtītājs: AS "Valmieras stikla šķiedra".
Projekta autors: SIA "Virtu", arhitekte Anda Kursiša.
Būvuzņēmējs: SIA "Aimasa".

AS "Valmieras stikla šķiedra" teksturēšanas nodaļas ēka Cempu ielā 13, Valmierā, ekspluatācijā nodota 1963. gadā, bet renovācija veikta - 2014. gadā.

Ēkai ir viens tipveida stāvs un divi tehniskie stāvi ar kopējo apkurināmo platību 17514 m2. Ēkas atjaunošanas laikā silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar 70 mm siltumizolāciju (ISOVER 610-KL 37) un 30 mm vēja izolāciju (ISOVER RKL-31), veikta arī logu un durvju nomaiņa.

Ēkas apkuri nodrošina dabasgāzes apkures katls, kura temperatūra tiek regulēta atkarībā no temperatūras ārā, savukārt, siltumenerģijas patēriņa uzskaite tiek veikta pa ražošanas iecirkņiem ar alokatoru palīdzību, atsevišķi apkurei, karstajam ūdenim sadzīves vajadzībām un ražošanai. Ūdens uzsilde tiek nodrošināta centralizēti siltuma mezglā, veicot karstā ūdens regulēšanu atbilstoši ārgaisa temperatūrai.

Ēkā izbūvēta mehāniskā pieplūdes / nosūces ventilācija bez siltuma atgūšanas, kā arī veikta apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija un frekvenču pārveidotāju uzstādīšana ventilācijas sistēmām.

Vienlaicīgi tiek veikta arī  siltummnīcefekta gāzu emisiju  (SEG ETS) uzskaite un kontrole.2. vieta - SIA "Baltic Scientific Instruments" Ražošanas ēka Rīgā, Ganību dambī 26

Projekta pasūtītājs: SIA "Baltic Scientific Instruments".
Projekta autors: SIA "Virtu", arhitekte Anda Kursiša.   
Būvuzņēmējs: SIA "Nordval Būve"

Ražošanas ēka Ganību dambī 26, Rīgā, ekspluatācijā nodota 1983. gadā, bet atjaunota - 2014. gadā.

Ēkai ir 6 stāvi un tehniskais stāvs, bet apkurināmā platība 3348.8 m2, apkuri nodrošinot centralizēti.

Ēkas renovācijas laikā veikta logu un durvju nomaiņa, ārsienu vieglbetona paneļi siltināti ar minerālvati 100 mm biezumā, bet jumts - ar 40 mm minerālvati un EPS – 160 mm biezumā.

Apkure tiek nodrošināta centralizēti, siltuma padevi regulējot atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu naktīs un brīvdienās, bet nepieciešamības gadījumā, iekštelpu temperatūra tiek nodrošināta, piesildot ventilācijas pieplūdes gaisu, izmantojot karstā ūdens kalorīferi. Karstais ūdens tiek nodrošināts ar elektrisko sildītāju (boileru) palīdzību.

Renovācijas laikā ēkā izbūvēta mehāniskā pieplūdes un nosūces ventilācija.
Nominācija "Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka 2015. Jaunbūve"


1. vieta - Ēka Rīgā, Grostonas ielā 17

Projekta pasūtītājs: SIA "Merks".
Projekta autors: Arhitektu birojs "Arteks".
Būvuzņēmējs: SIA "Merks".

Daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve Grostonas ielā 17, Rīgā, ekspluatācijā nodota 2013. gadā.

Ēkas kopējā platība ir 7619,80 m2.  Tam ir 8 virszemes stāvi, konstrukciju tips - monolītais un saliekamais dzelzsbetons.

Ēkas kopējā apkurināmā platība ir 7101,4 m2. Kopējais siltumenerģijas patēriņš bija 39 kWh/m2 gadā.

Ārsienu sendviča tipa dzelzsbetona paneļi siltināti ar 140 mm akmens vati, jumts - ar putupolistirolu un akmens vati 270 mm biezumā.

Ēkā nodrošināta centralizēta siltumapgāde, kas tiek regulēta atkarībā no temperatūras ārā, pazeminot to naktī un brīvdienās, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Karstais ūdens ēkā tiek nodrošināts centralizēti - siltuma mezglā, piemērojot temperatūras pazeminājumu brīvdienās un naktīs. Ēkā tiek veikta vienotā uzskaite siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.

Ēkā ir dabiskās pieplūdes un mehāniskās nosūces ventilācija.
2. vieta - Ēka Rīgā, Tālivalža ielā 21A

Projekta pasūtītājs: SIA "YIT Celtniecība SIA".
Projekta autors: SIA "Tectum".
Būvuzņēmējs: SIA "YIT Celtniecība SIA".

Daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve Tālivalža ielā 21A, Rīgā, ekspluatācijā nodota 2014. gadā.

Ēkai ir 5 virszemes stāvi, kuros izvietoti 44 dzīvokļi, un pazemes stāvlaukums 48 automašīnām.

Ēkas pašnesošās ārsienas veidotas no vieglbetona mūra, kāpņu telpu norobežojošās sienas un kolonnas - no dzelzsbetona, kas siltinātas ar akmens vati 150 mm biezumā, pārējo ārsienu siltināšanā izmantota 100 mm bieza akmens vate. Jumta augšējais slānis siltināts ar akmens vati 30 mm biezumā, apakšējais slānis - ar akmens vati 200 mm biezumā.

Dzīvokļos uzstādīti PVC logi, kas stikloti ar stikla paketi ar siltumcaurlaidības koeficientu 1,2.

Ēkas apkurināmā platība ir 3500 m2, kas tiek apsildīta centralizēti, izmantojot AS "Rīgas siltums" siltumtīklus. Siltuma regulēšana ēkā notiek atkarībā no gaisa temperatūras ārā, kā arī ar termoregulatoriem, kas izvietoti uz radiatoriem. Siltumenerģijas uzskaite notiek ar alokatoru palīdzību.

Ēkā ierīkota dabiskās pieplūdes un mehāniskās nosūces ventilācija.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš bija 39 kWh/m2 gadā.


Nominācija "Renovēta daudzdzīvokļu ēka 2015"


1.vieta - Daudzdzīvokļu māja Liepājā, Ventas ielā 2.

Simpātiju balvas ieguvēja, kas interneta balsojumā saņēma visvairāk – 626 balsis.


Projekta pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs".
Projekta autors: Jēkabs Skrastiņš.
Būvuzņēmējs: SIA Firma "UPTK".

Daudzdzīvokļu māja Ventas ielā 2, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1982. gadā, renovācija veikta – 2014. gadā.

Ēkas kopējā platība ir 4802,40 m2, bet apkurināmā platība - 4214,1 m2.


Ēkai ir 9 stāvi un pagrabs.

Ārsienas veidotas ir no keramzītbetona paneļiem, pārsegumi - no dzelzsbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar 100 mm un 150 mm akmens vati, pagraba / grīdas segums - ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā, bet jumts - ar cietās minerālvates plātnēm 120 mm un 100 mm biezumā.

Ēkā veikta logu un durvju nomaiņa.

Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu naktī, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, ūdens temperatūru pazeminot naktīs.

Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija, bet dzīvokļu logos iemontēti ventilācijas vārsti.

Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš pirms renovācijas bija 140,03 kWh/m2 gadā, pēc renovācijas - 65,92 kWh/m2 gadā.


2. vieta - Daudzdzīvokļu māja Liepājā, Dzērves ielā 17

Projekta pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs".
Projekta autors: Ivars Tomsons.
Būvuzņēmējs: SIA Firma "UPTK".

Dzīvojamā māja Dzērves ielā 17, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1979. gadā, renovācija veikta – 2014. gadā.

Ēkas kopējā platība ir 3524.1 m2, bet ēkas apkurināmā platība - 2357,9 m2. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi.

Ēkas ārsienas veidotas no gāzbetona paneļiem. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas un dzelzsbetona paneļu bēniņu pārsegums siltināts ar akmens vati 150 mm un 100 mm biezumā, bet dzelzsbetona paneļu pagraba / grīdas pārsegums - ar akmens vates lamellām 120 mm biezumā.

Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa.

Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, piemērojot temperatūras pazeminājumu naktī, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem.

Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, ūdens temperatūru pazeminot naktīs.

Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija, bet balkonu logos iemontēti ventilācijas vārsti.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš pirms renovācijas bija 161,85 kWh/m2 gadā, pēc renovācijas 65,39 kWh/m2 gadā.3. vieta - Daudzdzīvokļu māja Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 13


Projekta pasūtītājs: SIA "Ventspils nekustamie īpašumi".
Projekta autors: Ingrīda Lindenberga.
Būvuzņēmējs: SIA "Akro".

Daudzdzīvokļu ēka Sarkanmuižas dambī 13, Ventspilī, ekspluatācijā nodota 1962. gadā, bet renovācija veikta –  2014. gadā.

Trīs stāvu 316. sērijas ēkas kopējā platība ir 755,6 m2, bet apkurināmā platība - 562,2 m2.

Renovācijas laikā ēkas silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar akmens vati 120 mm biezumā, bēniņu dzelzsbetona paneļu pārsegumi - ar beramo vati 200 mm biezumā un izdedžiem 150 mm biezumā, savukārt, dzelzsbetona paneļu pagraba / grīdas pārsegums - ar 80 mm akmens vates plāksnēm.

Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa.

Siltumapgāde tiek organizēta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, temperatūru pazeminot naktīs un brīvdienās. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, piemērojot ūdens temperatūras pazeminājumu naktīs un brīvdienās.

Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un mehāniskās nosūces ventilācija.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš pirms renovācijas bija 182,78 kWh/m2gadā, pēc renovācijas - 93,29 kWh/m2 gadā.3. vieta - Daudzdzīvokļu māja Liepājā, Alejas ielā 24

Projekta pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs".
Projekta autors: Ilze Mekša.
Būvuzņēmējs: SIA "Vektra - 21".

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Alejas ielā 24, Liepājā, ekspluatācijā nodota 1960. gadā, renovācija veikta –  2014. gadā.

Ēkas kopējā platība ir 2010,20 m2. Ēkai ir 5 stāvi, pagrabs un bēniņi.

Renovācijas laikā silikātķieģeļu ārsienas siltinātas ar 120 mm akmens vati, bēniņu pārseguma dobie dzelzsbetona paneļi siltināti ar beramo akmens vati 250 mm biezumā un pretvēja izolāciju 35 mm biezumā, savukārt, pagraba pārseguma dobie dzelzsbetona paneļi - ar 100 mm akmens vates lamellām.

Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa.

Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti, siltuma regulēšanu veicot atkarībā no gaisa temperatūras ārā, to pazeminot naktīs un brīvdienās, kā arī ar termoregulatoriem. Ēkā ierīkota horizontālā apkures sistēma, kur katram dzīvoklim uzstādīts apkures skaitītājs. Karstā ūdens sagatavošana notiek centralizēti siltuma mezglā, ūdens temperatūru pazeminot naktīs.

Ēkā nodrošināta dabiskās pieplūdes un dabiskās nosūces ventilācija.

Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš pirms renovācijas bija 179,37 kWh/m2 gadā, pēc renovācijas - 76,15 kWh/m2 gadā.3. vieta - Daudzdzīvokļu māja Jelgavā, Lāčplēša ielā 19a


Projekta pasūtītājs: SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde".
Projekta autors: SIA "Ēka un būve".
Būvuzņēmējs: SIA "Flīzētājs".

Daudzdzīvokļu māja Lāčplēša ielā 19a, Jelgavā, ekspluatācijā nodota 1980. gadā renovācija veikta – 2012.gadā.

Ēkas kopējā platība ir 2006,8 m2, bet apsildāmā - 1622,9 m2.


Ēkai ir bēniņi, 5 virszemes stāvi, kuros izvietoti 30 dzīvokļi, un 2 kāpņu telpas.

Ēkas ārsienas ir konstruētas no silikātķieģeļiem, bet ēkas pārsegums - no dzelzsbetona. Pirms renovācijas ēkā tika nodrošināta centralizēta siltumapgāde, taču netika izmantoti alokatori un termoregulatori.

Renovācijas laikā ārsienas siltinātas ar minerālvati 100 mm biezumā, pagraba / grīdas pārsegums - ar putupolistirolu 50 mm biezumā, savukārt, jumts - ar 30 mm un 120 mm akmens vati.

Ēkā veikta gan logu, gan durvju nomaiņa.

Siltumapgāde ēkā tiek nodrošināta centralizēti un regulēta atkarībā no gaisa temperatūras ārā, kā arī individuāli - ar termoregulatoriem. Siltumenerģijas uzskaite notiek vienoti siltuma mezglā kopā apkurei un karstā ūdens sagatavošanai un ar alokatoru palīdzību. Ēkā tiek nodrošināta centralizēta karstā ūdens sagatavošana siltuma mezglā, kura temperatūra tiek pielāgota atbilstoši ārgaisa temperatūrai.

Ventilācija ēkā veidota kā dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce.

Veikta arī iekšējo elektrotīklu renovācija.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš pirms renovācijas bija 174,75 kWh/m2 gadā, pēc renovācijas - 73,25 kWh/m2 gadā.


Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015"  pieteikumi


Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015" ietvaros kopumā tika saņemti 25 pieteikumi. Visvairāk pieteikumi tika saņemti no Jelgavas – 5 pieteikumi, no Valmieras un Rīgas saņemti 4 pieteikumi, savukārt no Ādažiem, Liepājas un Ventspils – 3 pieteikumi. Lielākā daļa projektu pieteikumu - 18 - pretendēja uz uzvaru nominācijā "Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2015".

Nominācijā "Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2015" tika iesniegti 18 pieteikumi:
1) Ādaži, Pirmā iela 30;
2) Ādaži, Pirmā iela 40;   
3) Ādaži, Pirmā iela 28;   
4) Jelgava, Dobeles iela 8,
5) Jelgava, Dobeles iela 12;
6) Jelgava, Kalnciema ceļš 101;
7) Jelgava, Lāčplēša iela 19a;
8) Jelgava, Raiņa iela 9;
9) Talsi, Dundagas iela 10;
10) Liepāja, Dzērves iela 17;   
11) Liepāja, Alejas iela 24;
12) Liepāja, Ventas iela 2;
13) Valmiera, Annas iela 4;   
14) Valmiera, Annas iela 8;
15) Valmiera, Kauguru iela 1;   
16) Ventspils, Jūras iela 3;
17) Ventspils, Sarkanmuižas dambis 13;
18) Ventspils, Lielais prospekts 39.

Nominācijā "Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2015. Jaunbūve" iesniegti divi pieteikumi:
1) Rīga, Grostonas iela 17;
2) Rīga, Tālivalža iela 21A.
   
Nominācijā "Energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā 2015" iesniegts viens pieteikums - AS "Latvijas Gāze", Bauska, Upmalas iela 6.

Nominācijā "Energoefektīvākā industriālā ēka  2015" iesniegti četri pieteikumi:
1) AS "Valmieras stikla šķiedra", Valmiera, Cempu iela 13;
2) SIA "Baltic Scientific Instruments", Rīga, Ganību dambis 26;    
3) SIA "Kronus", Ulbroka, Stopiņu novads, Dauguļu iela 19;
4) SIA "Gammaplasts", Rīga, Kandavas iela 14b.

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.