Panasonic AQUAREA gaiss-ūdens siltumsūkņi–revolūcija apkures tehnikas tirgū! (2010.-2015. ekspluatācijas rezultāti)

Panasonic AQUAREA gaiss-ūdens siltumsūkņi–revolūcija apkures tehnikas tirgū! (2010.-2015. ekspluatācijas rezultāti)

Latvijā energonesēju cenas praktiski jau sen ir kļuvušas vienādas ar pasaules cenām. Attiecīgi strauji ir pieaugušas apkures izmaksas. Mājas apkures izdevumi Latvijā ieņem vidējas ģimenes budžeta ievērojamu daļu.

Tieši tāpēc tagad ir tik svarīga pareiza apkures sistēmas izvēle. Jo no šīs izvēles ir atkarīgs, kādas summas Jums būs jātērē ērtībām un komfortam Jūsu mājā.
Apkures izdevumu atšķirības, izmantojot dažādas sistēmas, var būt samērā ievērojamas (it sevišķi ņemot vērā māju ekspluatāciju daudzu gadu garumā).
Par kādām summām var būt runa? Kā apkures izdevumi izmainās atkarībā no siltuma avota? Cik svarīga ir pareiza izvēle? Mēģināsim atbildēt uz šiem jautājumiem, ņemot kā piemēru konkrētu reālu māju.

Apskatīsim konkrētas mājas (200 m²) reālas ekspluatācijas rezultātus (2013./2014.g. sezona). Mājai ir tipiska Latvijai konstrukcija – fibo bloki + 100 mm putuplasts. Mājai ir divi stāvi, pirmais stāvs – siltas grīdas, otrais stāvs – radiatori (1.zīmējums). Atrašanas vieta – Ķekava. Mājā dzīvo jauna ģimene ar mazu bērnu. Apkuri un karstu ūdeni nodrošina gaiss-ūdens siltumsūknis Panasonic AQUAREA T-CAP SXF12. Siltumsūknis ir apgādāts ar atsevišķu elektroskaitītāju un siltuma skaitītāju. Tas ļauj novērtēt siltuma enerģijas daudzumu, kas tiek saražots mājas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai (siltuma skaitītājs), kā arī reālus elektroenerģijas patēriņus (attiecīgi arī naudu) saražojot šo siltuma daudzumu (elektroskaitītājs).


Māja ir ekspluatācijā no 2013.gada oktobra. Ekspluatācijas rezultāti ir doti 2.zīmējumā. Apkurei un kārsta ūdens sagatavošanai gada laikā (no 2013.g. novembra līdz 2014.g. oktobrim) dotajai mājai bija nepieciešams 27833 kWh siltums (sk. siltuma skaitītāja rādījumus).

Lai attēlu palielinātu, spied uz attēla vai šeit

Šā siltuma saražošanai Panasonic AQUAREA gaiss-ūdens siltumsūknis gadā patērēja 8118 kWh elektrības (sk. elektroskaitītāja rādījumus), kas izmaksāja 1234 EUR (1 kWh = 0,152 EUR) vai vidēji 103 EUR/mēnesī. 200 m² mājai ar lielu kārstā ūdens patēriņu tas pats par sevi ir labs rezultāts! (Pēc jaunā tarifa 1 kWh = 0,16 EUR (tarifs 600) šie izdevumi pieaug par 5 EUR/mēn. (vai par 5 %), kas, pēc mūsu uzskata, nav principiāli.)

Bet cik būtu jāmaksā mājas īpašniekam, ja šo pašu siltuma daudzumu – 27833 kWh saražotu izmantojot citus siltuma avotus?

Kā alternatīvi siltuma avoti dotai mājai varētu būt:
- maģistrālā gāze;
- LPG (sašķidrinātā gāze);
- granulas;
- dīzeļdegviela;
- elektrība;
- ģeotermālais (zemes) siltumsūknis.
Cietā kurināmā katls (ogles, malka, briketes) netiek apskatīts, jo šādas mūsdienīgas mājas īpašnieks negribēs 6 mēnešus gadā strādāt par kurinātāju.
Aprēķinu rezultāti doti 1.tabulā un 3.zīmējumā.

Ņemsim pašlaik spēkā esošos tarifus. Apkures izdevumu novērtēšanu dažādiem degvielas veidiem veiksim izmantojot vispārpieņemtu formulu:kur Q – nepieciešamais siltuma daudzums, mūsu gadījumā 27833 kWh (siltuma skaitītāja rādījums);
c – degvielas vienības cena. Šeit izmantosim pašlaik esošos (2015.g. februāris)
tarifus;
А – degvielas vienības siltumietilpība;
η – katla pilnais lietderības koeficients;
kur η = η1 × η2,
kur – η1 – degvielas degšanas lietderības koeficients;
η2 –lietderības koeficients, nododot siltumu siltumnesējam.


Ekspluatācijas izdevumi (Aprēķinu rezultāti izmantojot formulu (1))
1.tabula.

Lai attēlu palielinātu, spied uz attēla vai šeit

Lai attēlu palielinātu, spied uz attēla vai šeit

Vēlreiz atzīmēsim: Panasonic AQUAREA īpašnieks par apkuri un karstu ūdeni 2013./2014.g. sezonā samaksāja 1234 EUR, bet, ņemot vērā jauno elektrības tarifu, šī summa būtu 1299 EUR.
Ja mājas īpašnieks izlemtu izmantot siltumsūkņa vietā citus siltuma avotus, tad viņa zaudējumi (papildus izdevumi apkures izdevumu pieauguma dēļ) būtu ievērojami (2.tabula):Skaitļi runā paši par sevi – ir jābūt ļoti lielam minēto sistēmu entuziastam, lai piekristu tādam lielam izdevumu pārtēriņam ekspluatācijas procesā (salīdzinot ar Panasonic AQUAREA).

Ar granulām, pēc mūsu domām, situācija ir cita, jo ir tikai simboliska ekonomija – 53 EUR gadā (4,40 EUR mēnesī). Bet šie skaitļi iegūti, pieņemot, ka visa karsta ūdens sagatavošana notiek ar granulām, tajā skaitā arī vasarā.

Bet granulu katlu ražotāji rekomendē tikai apkures periodā karsto ūdeni sagatavot ar katlu, bet vasarā izmantot elektrosildītāju boilerā. Tāpēc, ka nav ieteicams atstāt katlu ilgu laiku vasarā gaidīšanas režīmā, tikai lai sagatavotu samērā nelielu kārstā ūdens daudzumu. Tieši tā arī rīkojas lielākā daļa granulu katlu īpašnieki, lai palielinātu to kalpošanas laiku. Bet tas nozīmē, ka ir papildus izdevumi.

Novērtēsim šos papildus izdevumus:
Mūsu testējamā mājā vasara periodā, lai sagatavotu karstu ūdeni, tiek patērēti apmēram 2400 kWh siltuma (sk. elektroskaitītājs, 2.zīmējumā). Ja nodrošina ūdens sakarsēšanu vasarā ar elektrotenu, tam nepieciešami 2400 kWh elektrības vai 384 EUR vasaras periodā! Un kopējā izdevumu summa gadā pieaugs līdz 1520 EUR!
Rezultātā, granulu apkure dotajā konkrētajā mājā būs dārgāka nekā Panasonic AQUAREA gadījumā par 221 EUR/gadā. Un būtu nepieciešamas 6.5 tonnas granulu (430 maisi pa 15 kg katrā)! Granulas vajadzētu atvest, sakraut noliktavā, regulāri iebērt katla bunkurā, kā arī iztīrīt un iznest izdedžus.

Papildus ne retāk, kā reizi 2 nedēļās ir jātīra deglis: nepārtraukti jāseko, lai kopā ar granulām bunkerī nenokļūtu svešķermeņi un neiesprūstu šneki: reizi trīs mēnešos jātīra katla gaisa kanāls: jāseko bunkera hermētiskumam (pretējā gadījumā dūmgāzes var nokļūt telpās) utt. Un mājas īpašniekam pēc visu šo smago un samērā sarežģīto darbu veikšanas vēl nepieciešams piemaksāt vairāk kā 220 EUR katru gadu!

Atgādināsim, ka Panasonic AQUAREA apkure lētāka par 220 EUR/gadā. Tāpat ir principiāli svarīgi, ka Panasonic AQUAREA siltumsūkņi strādā pilnīgi automātiskā režīmā un nav nepieciešama cilvēka iejaukšanās!

Tā kā granulas tomēr nav tas labākais variants!

Bet tiem, kam ir jau uzstādīts granulu katls, Panasonic ražo kombinētus boilerus ar siltumsūkni. Apkures periodā boilers strādā no katla, bet vasarā izmanto iemontētu siltumsūkni, kas ļauj samazināt izdevumus 3,5 reizes! Vasaras laikā 384 EUR vietā elektrības izdevumus var samazināt līdz 110 EUR, ieekonomējot gadā 274 EUR. Šāda kombinācija ļauj sasniegt apmēram vienādu efektivitātes līmeni ar Panasonic AQUAREA. 200 litru boilera cena ir 1880 EUR un tas atmaksāsies 5,5 gadu laikā (15 gadu ekspluatācijas laikā ekonomija būs 2600 EUR).

Aprēķini rāda, ka ekspluatācijā ekonomiskāks par Panasonic AQUAREA no visām apskatāmām sistēmām ir tikai ģeotermālais (zemes) siltumsūknis (sk. 3.zīmējumu). Bet moderns zemes siltumsūknis ir efektīvāks par Panasonic AQUAREA tikai par 10-15 % (reāli iegūtais SPF siltumsūknim Panasonic AQUAREA 2013./2014.g. ir 3,4; bet vidējais reālais SPF zemes siltumsūkņiem saskaņā ar pēdējiem vācu pētījumiem vienāds 3,8 – 3,9). Tas nozīmē, ka ekonomija uzstādot zemes siltumsūkni būtu tikai 127 EUR/gadā. Bet zemes siltumsūkņu cena ir lielāka par 4-5 tūkstošiem EUR nekā Panasonic siltumsūkņiem, kas zemes siltumsūkņiem dod nereālu apmaksāšanās termiņu 30 – 40 gadus!

4. zimējumā doti dati apskatāmai mājai nākošajā 2014./2015.gada sezonā. Var atzīmēt labu rezultātu sakritību (vidējās āra temperatūras šajās divās ziemās ir apmēram vienādas). Vienpadsmit mēnešos no 2013.g. novembra līdz 2014.g.septembrim par apkuri un karstā ūdens sagatavošanu  samaksāti  7423kW x 0.016 EUR/kW=1188 EUR (108 EUR mēnesī), bet tajā pat periodā 2014./2015.g.sezonā samaksāti  7918kW x 0.016 EUR/kW =1266 EUR ( 115 EUR mēnesī).

Lai attēlu palielinātu, spied uz attēla vai šeit

Panasonic AQUAREA siltumsūkņu augsta ekonomiskuma ilustrācijai salīdzinot ar parastiem apkures veidiem var apskatīt divus reālus piemērus:
 
1. piemērs, 5. zīmējums

Lai attēlu palielinātu, spied uz attēla vai šeit

Salīdzināsim apkures un karstā ūdens sagatavošanas izdevumus 95 m² mājā, kurā ir uzstādīts Panasonic AQUAREA siltumsūknis un minētos izdevumus 71 m² trīsistabu dzīvoklī (119.sērija) Rīgā (Viršu ielā) laika periodā no 2014.g. novembra līdz 2015.gada maijam.
Nepieciešams atzīmēt, ka centrālapkure Rīgā skaitās kā viena no lētākajām Latvijā, jo tiek izmantotas renovētās koģenerācijas siltuma stacijas, jauni siltummezgli utt.
Neskatoties uz to, apkures un kārstā ūdens sagatavošanas vidējie izdevumi, 95 m² mājā ar siltumsūkni bija tikai 46 EUR mēnesī, bet 71 m² dzīvoklī – 99 EUR mēnesī, tas ir 2 reizes vairāk! Ja ņemt vērā platību atšķirības, tad šī starpība kļūst vēl lielāka – 0.48 EUR/m² mājā ar Panasonic AQUAREA pret 1.39 EUR/m² dzīvoklī (atšķirība 3 reizes)! Atzīmējam, ka šie ir reāli dati! Pēc mūsu domām, samērā pārliecinošs Panasonic AQUAREA efektivitātes apstiprinājumu.

2. piemērs, 6. zīmējums.

Lai attēlu palielinātu, spied uz attēla vai šeit

Šajā pat periodā (2014.g. novembris – 2015.g. maijs) salīdzināsim apkures un karstā ūdens sagatavošanas izdevumus divās atsevišķās mājās, viena no kurām (135 m²) ir apgādāta ar Panasonic AQUAREA, bet otra (120 m²) izmanto maģistrālo gāzi (īpašnieks pieraksta gāzes skaitītāja stāvokli katru mēnesi).
Apkures un karstā ūdens sagatavošanas vidējie izdevumi mājā ar Panasonic AQUAREA siltumsūkni bija 72 EUR mēnesī, vai 0.53 EUR/m². Mājā ar gāzes apkuri šajā periodā izdevumi vidēji bija 130 EUR mēnesī, vai 1,1 EUR/m²! Redzams, ka šajā gadījumā ir par 21% lētāk nekā tipiskā dzīvoklī, bet tajā pat laikā divas reizes dārgāk, nekā māja ar Panasonic AQUAREA siltumsūkni!


Analoģiski rezultāti iegūti arī citās testējamās mājās (sk. rakstus Apkure. Panasonic gaisa siltumsūkņi. Praktiska ekspluatācija 2013./2014. ziemas sezonā un Apkure. Panasonic gaisa siltumsūkņi. Praktiska ekspluatācija 2013./2014. sezonā. II daļa).

Kā redzam, reāla ekspluatācija parādīja ievērojamu Panasonic AQUAREA siltumsūkņu priekšrocību salīdzinot ar visām tradicionālām apkures sistēmām! Skaidrs, ka šie revolucionārie sasniegumi kļuva iespējami pateicoties visjaunākajām tehnoloģijām, kuras realizētas Panasonic AQUAREA siltumsūkņos:

Nedaudz vēstures:
Ļoti efektīvi invertora tipa gaiss-gaiss siltumsūkņi Panasonic NORDIC parādījās 2000.- 2002.gados.
Tie uzreiz ieguva plašu atsaucību Skandināvijas valstīs - Norvēģijā, Zviedrijā un Somijā.
Tas saistīts ar to, ka šajās valstīs tradicionāli ir izplatīta elektroapkure. Un Panasonic NORDIC siltumsūkņa uzstādīšana ļāva samazināt apkures izdevumus 2,5 - 3 reizes (kuri, pieaugot tarifiem, nepārtraukti auga).
Rezultātā, ekonomiju mīlošie skandināvi pēdējo 10 gadu laikā iegādājās 120000 Panasonic NORDIC sūkņus katru gadu. Pašlaik Skandināvijā vairāk nekā 1000000 mājsaimniecības ir apgādātas ar Panasonic siltumsūkņiem.
Skaidrs, ka Latvijā mērogi nav tādi. Pie mums tie tiek pārdoti no 2002.gada, un līdz 2010.gadam veiksmīgi tiek ekspluatēti apmēram 1500 Panasonic NORDIC gaisa siltumsūkņi (uz šodienu pārdoti jau vairāk kā 3500 šāda tipa Panasonic siltumsūkņi Latvijā).
2010. gadā, balstoties uz iepriekš iegūto lielo pieredzi (Japānā gaiss-ūdens siltumsūkņus Panasonic pārdod no 1973.g. un ieņem pirmo vietu šajā reģionā!), kompānija nolēma piedāvāt patērētājiem principiāli jaunus gaiss-ūdens tipa siltumsūkņus AQUAREA, kopā vairāk nekā 60 modeļus ar jaudu no 7 līdz 16 kW, bet to efektivitātes koeficients COP sasniedz pat 4,67. Ar šo gaisa siltumsūkņu palīdzību iespējams nodrošināt karstā ūdens padevi mājsaimniecības vajadzībām un dušai/vannai cauru gadu. Der īpaši atzīmēt, ka šie siltumsūkņi efektīvi un uzticami kalpo arī pie āra temperatūras -20°C. Panasonic saviem sūkņiem darbam šādos ekstremālos apstākļos dod arī 5 gadu garantiju

2012.gadā Panasonic, balstoties uz bagātu gaisa siltumsūkņu NORDIC un AQUAREA izstrādāšanas pieredzi Skandināvijai, piedāvāja jaunus gaiss-ūdens modeļus AQUAREA T-CAP (Total capacity) – speciāli izstrādātus modeļus aukstam klimatam.

Panasonic AQUAREA T-CAP modeļos, lai nodrošinātu augsti efektīvu un drošu darbību pie zemām āra temperatūrām, realizēts liels inovatīvu pasākumu komplekss:
1. Augsti efektīvi divrotoru kompresori ar paaugstinātu jaudu un saspiešanas pakāpi, kuri optimizēti pie zemām temperatūrām.
2. Kompresora apgriezienu mikroprocesora vadības sistēma Inverter+, kas dod iespēju ievērojami palielināt siltuma jaudu pie pazeminātām temperatūrām.
3. Sabkulers ar elektronisku vadības sistēmu, lai paaugstinātu termodinamiskā cikla efektivitāti pie zemām temperatūrām.
4. Intelektuāla atkausēšanas sistēma, kura ņem vērā āra gaisa temperatūru un mitrumu, optimizējot atkausēšanas zudumus pie zemām temperatūrām.
5. Un, visbeidzot, Panasonic tehnikas tradicionālā kvalitāte un drošums.
Pateicoties šīm inovācijām siltumsūkņi AQUAREA T-CAP saglabā maksimālu siltuma jaudu līdz -15°C, bet efektīvas darbības diapazons paplašināts līdz -28°C!

Tieši šie jaunākas paaudzes siltumsūkņi bija uzstādīti testējamās mājās un parādīja teicamus rezultātus!

Viss augstāk minētais ļauj izdarīt sekojošu svarīgu secinājumu:
Panasonic AQUAREA gaiss-ūdens siltumsūkņu 5 gadu ekspluatācija Latvijā un Lietuvā pārliecinoši pierādīja to drošumu un efektivitāti visā āra temperatūru diapazonā, kāds ir raksturīgs mūsu klimatam (Pašlaik Latvijā un Lietuvā uzstādīti un veiksmīgi strādā vairāk kā 350 Panasonic AQUAREA).
Prakse pierādīja, ka Panasonic AQUAREA inovatīvās sistēmas, pateicoties visjaunākajām tehnoloģijām, ir kļuvušas par apkures tirgus līderi, jo šodien ir Latvijas un Lietuvas apstākļos pati ekonomiskākā, drošākā un ērtākā apkures sistēma.

Iepazīties sīkāk ar Panasonic siltumsūkņu NORDIC un AQUAREA T-CAP modeļu rindu un iegūt visas nepieciešamās konsultācijas var firmas "RIKON AC" stendā izstādē "MĀJA.DZĪVOKLIS  2015"(15.-18.10.2015), kā arī pastāvīgajā Panasonic salonā Rīgā, Straupes iela 3, tel. 67310975 vai www.gaiss-udens.lv, www.siltumpumpis.lv.
Materiālu ir sagatavojusi SIA "RIKON AC", Panasonic gaisa siltumsūkņu un kondicionieru oficiāls izplatītājs Latvijā un Lietuvā, kā arī autorizēts servisa centrs.

Autori:

Firmas "RIKON AC" tehniskais direktors
Inženierzinātņu doktors Andrejs Sipkevičs

Firmas "RIKON AC" valdes priekšsēdētājs
Inženierzinātņu doktors Andris Dancigs

Firmas "RIKON AC" komercdirektors
Leonards Dancigs


Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.